Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

möte med fyra personer
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Tidig marknadsdialog i projekt

Inför upphandling av Vändspår Alingsås, som ingår i Västra stambanan, användes två utvecklingsfrämjande åtgärder för att kommunicera med både svenska och utländska leverantörer. Det gav både fler och bättre anbud.

Vid Alingsås station planerar Trafikverket att bygga ett vändspår för pendeltåg. Projektet är komplext eftersom ombyggnaden sker i centrala Alingsås och stor hänsyn behöver tas till närboende och intilliggande verksamheter. Säkerheten måste garanteras och det får inte bli några oplanerade störningar. Det är därför viktigt att det blir en entreprenör med stor erfarenhet som ska utföra arbetena. 

– Konkurrensen om entreprenörerna är hård idag, berättar ansvarig inköpare Jessica Dosenius. Marknaden är överhettad och risken finns att vi står där utan anbud vid anbudstidens utgång. För att göra ett projekt som Vändspår Alingsås, som ligger på strax över 300 miljoner kronor, mer attraktivt valde vi att vidta en del åtgärder.

I slutet av 2016 bjöd projektet in både den svenska och internationella leverantörsmarknaden till en tidig dialog för att informera om projektet, uppmuntra till kreativitet och nytänkande men även för att fånga upp värdefulla synpunkter inför arbetet med förfrågningsunderlaget.

 

Glada över att bli tillfrågade

Det är viktigt att alla potentiella leverantörer får möjlighet att delta och att alla deltagare får samma information. För att få ett bra urval användes prekvalificeringssystemet TransQ där 30 leverantörer valdes ut. Två utländska och fyra svenska företag tackade ja till inbjudan och dialogen genomfördes som enskilda möten för att företagen skulle vilja och våga dela med sig av sina kunskaper och erfarenheter. Under mötena diskuterades krav och förutsättningar för innovation, utvärderingskriterier, modell, entreprenadform, ersättningsformer, samverkan, innovation och tidplan.

– Samtliga leverantörer som vi träffade var oerhört glada att bli tillfrågade och de ansåg att initiativet främjandet goda relationer mellan Trafikverket och marknaden, säger Jessica Dosenius. Vi fick positiv feedback på upplägget och på frågorna som skickades ut innan mötet. Det är glädjande att utländska företag var intresserade och en leverantör sa att de aldrig hade upptäckt projektet om de inte fått vår inbjudan.

Efter dialogmötet skickades förfrågningsunderlaget ut på remiss till företagen.

– Det var intressant att testa dessa åtgärder, säger projektledaren Anders Bjers på Investering. Vi skapade ett bättre förfrågningsunderlag samtidigt som det blev ett stort intresse för projektet. Det slutade med att vi fick fyra bra anbud, vilket vi är mycket nöjda med.

– Den tidiga marknadskommunikationen gav många värdefulla inspel till projektet, säger Jessica Dosenius. Vi måste våga mer och inte vara rädda för att släppa in leverantörerna.

I juni 2017 tilldelades företaget Svensk Järnvägsteknik AB, som nu har bytt namn till Nordic Railway Construction AB, kontraktet för genomförande av entreprenaden. Arbetena som startade sommaren 2017 ska vara klara för slutbesiktning i slutet av november 2018.

 
Stationshuset i Alingsås

Läs mer om Trafikverkets riktlinjer för utvecklingsfrämjande åtgärder här