Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Lastbil på elväg

Teststräckor för elvägar finns i dag vid Arlanda (bilden) och på E16 utanför Sandviken.

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Pilot nästa steg mot elvägar i full skala

I Sverige finns två provanläggningar där elvägsteknik testas på allmän väg. Nästa steg är att pröva ett helt system för att få fram en lösning som kan genomföras i full skala. Trafikverket har nu tagit fram ett första underlag för en elvägspilot.

Elektrifierade vägar kan bidra till att minska utsläppen av koldioxid från vägtrafiken som i dag står för en tredjedel av Sveriges samlade utsläpp. Genom att testa tekniken bygger Trafikverket kunskap om hur elvägar kan användas, byggas, drivas och underhållas. Planen är att inom de närmaste åren också genomföra minst en pilot där man kan testa hela kedjan. I det ingår bland annat att pröva affärsmodeller – vem eller vilka som ska äga och driva elvägarna.
Trafikverket har nu tagit fram en underlagsrapport för denna elvägspilot.
– Sträckor som är intressanta att studera bör vara omkring 20–30 kilometer långa. De ska vara tungt trafikerade och kopplade till områden med stabila transportbehov, gärna med inslag av skytteltrafik, säger Kenneth Natanaelsson, som är Trafikverkets projektledare för elvägspiloten.

Tre regioner är genomlysta

I en första genomlysning har regionerna Blekinge, Gävleborg och Örebro studerats mer ingående. Trafikverket kommer även fortsättningsvis att bidra med kompetens och stödja fördjupande studier för dessa och för de sträckor som kan tillkomma.
– Det är viktigt att förstå att rapporten inte innebär att Trafikverket tagit ställning till vilken sträcka som kan bli aktuell för en elvägspilot. Vi utreder och testar stegvis så att vi säkerställer att vi gör rätt saker, i rätt tid och levererar den önskade nyttan, säger Jan Pettersson, programchef för projekt Elvägar.

Lansera på marknaden

Syftet med elvägspiloten är att lyfta hela elvägssystemet till nivå 8 enligt TRL-skalan (Technology Readiness Level). TRL 8 innebär en lösning som är godkänd och klar att lanseras på marknaden och genomföras i större skala.
– Det är inte enbart tekniken som ska verifieras och demonstreras utan hela elvägssystemet med kringtjänster, betal- och accessystem med mera, säger Björn Hasselgren, som är projektledare för affärsmodeller och finansiering.
Flera tekniska lösningar för elväg kan bli aktuella. Olika tekniker kan vara bäst lämpade för skilda typer av trafik (slingor, slutna system eller fri trafik), topografi och områden (berg och dalar, stad eller landsbygd), liksom typ av fordon (bussar, arbetsfordon eller personbilar).
Projektet studerar elvägar för tung godstrafik, men ett elvägssystem skulle också kunna utformas så att det även passar för eldrivna personbilar.

Läs rapporten om elvägspiloterna här (pdf-fil, 3,85 Mb öppnas i nytt fönster)