Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Lågbullerbeläggningen på E4 i Huskvarna har fungerat bra i sju år och lades om 2017. Foto: Kerstin Ericsson.

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Bra effekt av bullerdämpande beläggning i Huskvarna

En provsträcka med lågbullerbeläggning på E4 i Huskvarna har under sju år fungerat bra för att dämpa bullret från biltrafiken. Men i Rotebro har det inte fungerat lika bra. Det var ett av de resultat som presenterades vid Trafikverkets temadag om buller.

Trafikverket har genomfört en temadag om buller och vibrationer och aktuella forskningsprojekt där Trafikverket är deltagare och finansiär. Det blev en mycket intressant blandning av allt från studier om effekter på människors sömn till erfarenheter från bullerdämpande beläggningar och utveckling av nya bullerdämpande ventiler som åtgärd i bullerutsatta bostäder.

Buller påverkar hjärtfrekvens

Mikael Ögren, forskare vid Arbets- och miljömedicin Göteborgs universitet, redovisade resultat från studier om hur stomljud påverkar människors sömn. Maximala ljudnivåer på 35 dBA hade en liten påverkan på hjärtfrekvens. Vid 40 dBA ökade hjärtfrekvens och självrapporterad störning och vid 45 dBA maximal ljudnivå så fanns indikationer på fragmenterad sömn och minskat sömndjup.

Lägesrapport om tyst beläggning

Tiago Viera , forskningsassistent vid VTI, lägesredovisade både sitt egna doktorandprojekt om däck-väginteraktion med fokus på buller och rullmotstånd men även Trafikverkets provsträckor med lågbullerbeläggning i Huskvarna och i Rotebro. Beläggningen på E4:an i Huskvarna har under sina sju år haft god bullerreducerande förmåga. 2017 ersattes beläggning med en likadan beläggning. I Rotebro har det inte gått lika bra. Presentationerna var lägesrapporter, slutrapporter för bägge sträckorna förväntas under 2019.