Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Beslutsfattare från hela järnvägsbranschen samlades på World Trade Center i Stockholm för JBS strategidag 2018. Foto: Anna Wahlström

Beslutsfattare från hela järnvägsbranschen hade samlats på World Trade Center i Stockholm.

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Punktligheten i fokus på järnvägsbranschens strategidag

En ”hundra-lista” med åtgärder som järnvägsbranschen kan bocka av och kommunicera, utpekade kronor och timmar som går till samverkan i varje organisation, och ett stärkt utbildningsutbud. Det är några av planerna från JBS strategidag för 2019–2020.

JBS, Järnvägsbranschens samverkansforum, har funnits i två år. Höstens strategidag ägde rum i Stockholm och samlade inbjudna vd:ar, chefer och ansvariga medarbetare från närmare 70 medlemsföretag. Den stora frågan var hur branschen kan gå ytterligare från ord till handling och tillsammans öka punktligheten för tågen.

– Det är vi som ska göra det. Det finns ingen annan grupp som kan kliva in, sa Linus Eriksson från Skånetrafiken och satte tonen för samtalet. Ett av problemen är att branschen tänker "tågproduktion" istället för kundupplevelse, menade han.

Indikatorer för punktlighet

– Den resenär som varit med om en störning och får bra information är ofta mer positiv än den som inte ens råkat ut för en störning, framhöll Ann-Sofi Granberg från TTT (Tillsammans för tåg i tid). Hon berättade också att VTI inom ramen för forskningsprogrammet KAJT ska ta fram ett tiotal enkla indikatorer som har påverkan på punktlighet (mer än störningstimmar, som är ett för grovt mått).

Godstågen står för 15 procent av alla tåg, ändå kan större andel av störningarna hänföras
just till dem. Det blir därför ökat fokus på gods och trafikinformation framöver, bland annat en studie av Malmö godsbangård. TTT har även identifierat kritiska punkter på flera av stambanorna.

– Ibland SKA ett snabbgående, försenat tåg få gå före ett långsammare tåg i rätt tid. Det kommer göra skillnad på helheten, sa Ann-Sofi Granberg.

Bättre utbildningar

Eskil Sellgren, ordförande i JBS kompetensgrupp, pekade på branschens rekryteringsutmaning.
– Järnvägsutbildningarna finns på mindre orter som Vansbro, Åmål och Falköping. I Lund funderar man på att lägga ner. Varför inte en utbildning i Stockholm-Mälardalen? Vi har ansökt om ett stärkt och samordnat utbud, så utbildningarna blir kvalitetssäkrade och jämförbara.

Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon var inne på samma linje:
– Det är sökandetrycket, inte vårt behov, som styr utbildningarna. Därför måste vi bli bättre på att beskriva vilka spännande uppgifter vi har och systematiskt jobba mot utbildningsväsendet i alla nivåer. Vi arbetsgivare måste också ta på oss en del av vidareutbildningen.

Konkreta incitament för samarbete

En stor del av dagen hade – för första gången i JBS historia – vikts åt en extern föreläsare, ledarskapskonsulten Rickard Naring. Han menade att vi alla jobbar på "järnvägen i Sverige", snarare än på företaget X eller Y.

– Ni behöver hitta incitament och belöningar i strukturen för att jobba för idén och visionen. Det kommer på sikt att ge en kultur för det stora "vi", sa han. Att ägna sig åt JBS och branschsamverkan hos alla medlemsföretagen måste uppmuntras, genom styrtal och att avsätta timmar och belöningar.

Deltagarna var överens om att vi måste bort från "the blame game" och istället kommunicera gemensamma segrar – till exempel genom en så kallad hundra-lista, som Linus Eriksson lyfte fram. Arbetet mot spårspring togs upp som gott exempel.

Hårdare prioritering

Dagen avslutades med att JBS styrelse konstaterade att det är punktligheten som gäller nu. Andra initiativ får stå tillbaka, genom att prioritera hårdare bland både grupperingar och åtgärder.

– Det finns en sense of urgency. Förutom långsiktiga initiativ måste vi även börja göra aktiviteter som ger effekt här och nu. För att ha tilltro hos konsument måste vi visa att vi är på rätt väg att bli mer pålitliga. Hundralistan är en del, sa SJs vd Crister Fritzson.

– Trafikverkets ledning prioriterar och följer noga TTT-arbetet. Vi ska skaffa mer kunskap om vilka åtgärder som verkligen ger effekt, sa Lena Erixon. Kompetensfrågorna kommer att vara helt avgörande.


Vad tror du är viktigast för att få samarbetet att "flyga"?

Linus Eriksson, trafikdirektör Skånetrafiken

Linus Eriksson, trafikdirektör Skånetrafiken:

– Att visa resultat tillsammans, att hitta åtgärder att kommunicera gemensamt. Hittills har vi samlat upp åtgärder som redan görs, men nu måste vi göra något annorlunda och ligga steget före.

– Det är inte kritik mot JBS, snarare bra att vi gör den här avstämningen i halvtid. Nu behöver vi ta nästa steg.

 

Kerstin Gillsbro, vd Jernhusen

Kerstin Gillsbro, vd Jernhusen:

– Det närmaste året behöver vi få till konkreta åtgärder som syns. De behöver inte vara många, och ofta vet vi vilka som är de bästa. Använd den kunskap som redan finns!

– Jag tar med mig frågan om att budgetera tid för samarbete både till nästa ledningsmöte och styrelsemöte i Jernhusen.


 

Robert Röder, vd Strukton. Foto: Eva Jonsson

Robert Röder, vd Strukton:

– Jag tycker det flyger ganska bra redan. Vi har gjort mycket på två år, men nu sätter vi ännu hårdare fokus på punktligheten. Vi vet vad som behöver göras, det gäller bara att göra det nu.

– Tack vare JBS har jag lärt mig hur lika och ändå olika vi är, i roller och funktioner. Men allt hänger ihop.