Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Cyklist framför stadsbuss i Malmö.

Stadsmiljöavtalen ska leda till att fler åker kollektivt och väljer cykeln. Foto: Kerstin Ericsson

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Dags att söka stöd till hållbara stadsmiljöer

Fram till 1 mars 2019 kan kommuner och landsting ansöka om stöd för att främja hållbara stadsmiljöer. Syftet med stadsmiljöavtalen är att skapa förutsättningar för att en större andel av persontransporterna ska ske med kollektivtrafik eller cykeltrafik.

Den sjätte ansökningsomgången för stadsmiljöavtal är öppen är 29 oktober 2018 till 1 mars 2019.

De åtgärder man söker stöd för ska vara slutförda senast under 2029. Samma gäller för de motprestationer som är kopplade till ansökan. Åtgärder och motprestationer ska vara belägna i stadsmiljö, och de ska inte vara påbörjade när ansökan lämnas in.

Till denna omgång är ansökningsmallen uppdaterad. Kommunerna ska göra en mer utförlig beskrivning av sitt arbete med hållbar planering samt av åtgärder och motprestationer. Bland annat ska de sökande fylla i mer uppgifter om förväntade effekter av de åtgärder och motprestationer som är kopplade till hållbara personresor. Trafikverket behöver dessa uppgifter för beredningen av ansökningar. Samtidigt är det till fördel för de sökande att ta fram uppgifterna eftersom de ska finnas med i den uppföljningsplan som ska tas fram inom sex månader efter ansökan blivit beviljad.

Informationsmöten om ansökningsomgång 6 kommer hållas via skype vid tre tillfällen: 22 november 2018, 30 november 2018 och 16 januari 2019. Länkar till informationstillfällena finns under en av flikarna på ansökningssidan.

Stadsmiljöavtal – till ansökningssidan