Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Tyck till om nya krav och råd för väg- och banutformning

Trafikverket har tagit fram förslag till nya krav- och rådsdokument för vägar, gator och banor. Nu vill vi ha leverantörers och andra aktörers syn på om dokumenten kan fungera i såväl upphandling och kontrakt som i utformningsprocessen.

Kravställande texter och rådgivande texter har delats upp så att de står i olika dokument; kravdokument och rådsdokument. Vi har också sett över strukturen och språket.

Innan dokumenten fastställs vill vi ha externa aktörers synpunkter på dem – dels för att få in mer information och idéer, men också för konkurrensneutralitet mellan de leverantörer som deltagit i Anpassat regelverk och de som inte deltagit.

Dokumenten och en mall för synpunkter finns att hämta under Länkar. Du lämnar dina synpunkter i en egen nedsparad kopia av mallen och skickar den per e-post till trafikverket@trafikverket.se senast den 31 januari 2019.

Att tänka på

När kravdokumenten väl är fastställda utgör de grunden för kravställande i kontrakt i upphandlad verksamhet. Verksamheten ska präglas av kostnadseffektivitet, hållbarhet och nytänkande. Därför ber vi dig att särskilt tänka på:

  • Tekniska aspekter.
  • Miljö, arbetsmiljö och säkerhet vid utförandet.
  • Miljö, arbetsmiljö och säkerhet under byggnadsverkets driftsfas.
  • Byggbarhet och produktivitet.
  • Tydlighet och kalkylerbarhet som ger stringenta kontrakt.

Exempel på frågeställningar som är viktiga att kommentera:

  • Finns relevanta krav och råd med?
  • Är det rätt uppdelning mellan krav och råd?
  • Finns det motsägelser?
  • Finns det något som inte är tillräckligt kravställt?

Löpande översyn

Samhället förändras och infrastrukturen behöver anpassas därefter. Kraven och råden utvecklas därför kontinuerligt med ny kunskap. Dina synpunkter på aktuella krav och råd är värdefulla för analysen av det fortsatta utvecklingsarbetet.

Kontaktperson i Trafikverket är för väg- och gatusidan Kenny Dolleris, kenny.dolleris@trafikverket.se och för bansidan Åsa Selander, asa.selander@trafikverket.se.

Bakgrund

Tio olika teknikområden har setts över i Trafikverkets projekt Anpassat regelverk. Ett av målen var att skapa tydliga krav- och rådsdokument som underlag för upphandling och genomförande av projekt. Rådsdokumenten innehåller rådstext kopplade till kraven i motsvarande kravdokument. Råden ger information eller exempel på godtagna lösningar. För avsteg från kraven ska en särskild rutin för dispenshantering tillämpas.