Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Lastbil med strömavtagare på väg med kontaktledning

Region Gävleborg driver det ena av de två elvägsdemonstratorer som finns i Sverige.

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Elvägar rapporterar sina resultat

Trafikverkets två elvägsdemonstratorer har inkommit med varsin publik rapport som sammanfattar de resultat de uppnått hittills.

Rosersbergs Utvecklings AB (RUAB) – som testar en elskena i vägbanan som driver och laddar fordonen under färden. Demonstrationssträckan på väg 893, vid Arlanda flygplats, är två kilometer lång och förbinder Arlanda med Postens godsterminal i Rosersberg. Ett anpassat fordon kör gods mellan punkterna.

Region Gävleborg (RGB) – som testar en teknik med strömavtagare som matar ner strömmen från en luftledning som laddar fordonen under färd. Demonstrationssträckan på E16 utanför Sandviken är två kilometer lång och Ernst Express kör gods på sträckan med ett anpassat fordon.

Viktig del i den nationella färdplanen

Den förkommersiella upphandlingen är en viktig del i den nationella färdplanen för elvägar. Syftet med projektet är att ta fram kunskap om byggande, drift och underhåll av elvägar. Varje elvägsteknik har sina fördelar och utmaningar och det är viktigt att möta respektive teknik på den mognadsgrad tekniken är på.

– Det är oerhört roligt att både Region Gävleborg och Rosersberg Utvecklings AB har kommit ut på allmän väg. Syftet har varit att skapa kunskap om byggande, drift och underhåll av elvägar. Och kunskap har vi fått. Det har dock krävts en del anpassningar då projekten inte alltid har kunnat följa den plan de ursprungligen presenterade. Det är sådant som kan hända i en förkommersiell upphandling där vi inte kunnat förutse allt från början, säger Magnus Lindgren, Trafikverkets projektledare för de båda demonstratorerna.

Bidrar till fossilfria transportsystem

Trafikverket investerar i kunskap och utveckling för att hantera konflikten mellan klimatmål och transportbehov. Genom att testa olika metoder för elväg får vi ett kunskapsunderlag kring användande, byggande, drift och underhåll av elvägar.

Den förkommersiella upphandlingen som resulterat i testanläggningarna vid Sandviken och Arlanda är ett samarbete mellan Trafikverket, Energimyndigheten och VINNOVA. Trafikverket beslutade under tidig höst 2018 att förlänga testperioden för de två demonstratorerna, Sandviken till våren 2020 och Arlanda till sommaren 2019. Ursprunglig tidplan för avslut och avetablering var under 2018.

–I och med att båda projekten har förlängts, i syfte att ge oss ytterligare kunskap, är det viktigt att de erfarenheter som erhållits hittills blir publikt och att vi inte väntar tills slutrapporterna för respektive projekt, säger Magnus.

Rapporterna och de synpunkter som redovisas är RGBs respektive RUABs egna och ska inte tolkas som Trafikverkets uppfattning. Publicering av rapporterna innebär inte att Trafikverket, Energimyndigheten eller VINNOVA tar ansvar för eller delar de synpunkter som framförts i respektive rapport.

Rapport från RUAB, 3 Mb (öppnas i nytt fönster)

Rapport från RGB, 0,5 Mb (öppnas i nytt fönster)