Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Åsa Tysklind blir chef för Godstransportrådets nyinrättade kansli på Trafikverket.

Åsa Tysklind blir chef för Godstransportrådets nyinrättade kansli på Trafikverket. Foto: Hanna Wallén.

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Åsa Tysklind blir kanslichef för godstransportrådet

Åsa Tysklind blir chef för det nationella godstransportrådets kansli på Trafikverket. Hon börjar sitt arbete den 1 februari.

Regeringen gav i augusti Trafikverket i uppdrag att inrätta ett kansli som ska stödja det nationella godstransportrådets arbete. Åsa Tysklind har nu rekryterats som kanslichef.

– Ett jättekul uppdrag, säger Åsa Tysklind. Det ska bli intressant. Jag har jobbat mycket med transportfrågor. Började inom Tågtrafikledningen, har sedan varit på Banverket och Transportstyrelsen. Jag har även arbetat med transportfrågor inom EU, främst inom järnvägen.

– Det finns många stora utmaningar inom godstransportfrågorna. Sverige är ett exportberoende land som även har stort behov av import. Det är viktigt att se godstransportfrågorna i ett helhetsperspektiv. Det är få godstransporter som enbart går med ett transportslag, det är nästan alltid en kombination av flera transportslag, säger Åsa Tysklind.

Regeringen satsar på godstransporter

Lennart Kalander, avdelningschef för nationell planering på Trafikverket är glad att Åsa Tysklind nu börjar på Trafikverket:

– Regeringen anser att näringslivsfrågorna är mycket viktiga, därför har den bildat ett godstransportråd. I den nationella planen finns mycket om godstrafik och näringslivets transporter. Det här är ett område vi behöver stärka inom Trafikverket och Åsa är en del av denna förstärkning, säger Lennart Kalander.

Mer gods på järnväg och sjöfart

Det nationella godstransportrådet ska bidra till arbetet för effektiva, kapacitetsstarka och hållbara godstransporter och till att genomföra regeringens godstransportstrategi. Rådet ska bidra till att de transportpolitiska målen nås, stärka näringslivets konkurrenskraft och främja en överflyttning av godstransporter från väg till järnväg och sjöfart.

Rådet ska även vara ett rådgivande organ för löpande utbyte av erfarenheter och synpunkter mellan regeringen och företrädare för näringsliv, intresseorganisationer, forskningsinstitut, universitet och högskolor, statliga myndigheter, kommuner och landsting med flera.