Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Arbetsfordon arbetar med att lägga ut makadam vid järnvägsspår

Foto: Kerstin Ericsson

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Möjlighet att påverka genomförandet av framtida banarbeten

När det gäller mycket stora banarbeten under 2022 har branschen möjlighet att komma med önskemål om genomförandet. Senast den 28 februari ska önskemålen ha kommit in till Trafikverket.

Vilken sorts avstängning är lämpligast när järnvägen ska underhållas eller byggas ut? Är det bäst med ett längre komprimerat trafikavbrott, eller med utspridda kortare avstängningar? Är det bättre nattetid eller dagtid?

Utredning av genomförandealternativ sker alltså på önskemål från, och tillsammans med, branschen. Det är viktigt att den som lämnar önskemål om utredning, också är villig att delta i densamma.

Möjligheten regleras av det så kallade SERA- direktivet (Single European Railway Area). Enligt Punkt 16 en nyligen reviderad bilaga ska Trafikverket utreda alternativ för de riktigt stora förväntade banarbeten (definierade som mycket stora trafikpåverkande åtgärder) om järnvägsföretagen önskar det.

Senast torsdagen den 28 februari ska önskemål om utredning av jämförelsealternativ vara Trafikverket tillhanda.

Presentation och utredningar av trafikpåverkande åtgärder