Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

På Lindholmsallén har Göteborgs stads Trafikkontor satt upp olika portaler för att testa lösningar för ökade säkerhet vid in- och utfarter från byggarbetsplatser.

På Lindholmsallén har Göteborgs stads Trafikkontor satt upp olika portaler för att testa lösningar för ökade säkerhet vid in- och utfarter från byggarbetsplatser. Foto: Jonas Malmryd.

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Projekt för säker byggtrafik får pengar ur Skyltfonden

Hur kan in- och utfarter med tung trafik vid byggarbetsplatser göras säkrare? Ett projekt som Göteborgs stad driver om detta får stöd från Skyltfonden. Tolv projekt för ökad trafiksäkerhet får dela på sammanlagt 3,4 miljoner kronor.

Riskerna med kombinationen tung byggtrafik och oskyddade trafikanter är ett ökande problem när många städer förtätas och allt fler byggarbetsplatser etableras i storstädernas trånga trafikmiljöer.

Trafikkontoret i Göteborgs stad har uppmärksammat den här frågan efter flera dödsolyckor med koppling till tung trafik vid byggarbetsplatser. Göteborgs stad har sökt och fått pengar från Skyltfonden för att utreda hur in- och utfarter från byggarbetsplatser kan utformas på ett säkrare sätt.

– Vi behöver se över våra regelverk för arbete på gata. I dag finns det bristfällig styrning från lag- och författningstexter på området, inte minst när det gäller byggtrafik och hanteringen av de konfliktpunkter som byggtrafiken orsakar. Det säger Jonas Malmryd som är specialist på reglering av arbete i gatumiljö på trafikkontoret i Göteborg.

– Vi bygger allt mer i förtätade stadsmiljöer med begränsat utrymme. Det uppstår konfliktpunkter mellan tunga byggfordon och oskyddade trafikanter, när dumprar och andra arbetsfordon ska korsa gång- och cykelvägar, ofta med skymd sikt och skarpa svängar.

Göteborgs stad har sökt bidrag till ett projekt som nu får 700 000 kronor från Skyltfonden.

– Det är glädjande att vi får de här pengarna. Vi hoppas kunna få fram bättre riktlinjer för både väghållare och entreprenörer. Vi vill ha mer effektiv utformning av in- och utfarter från byggarbetsplatser, så att vi kan skapa ökad medvetenhet och uppmärksamhet både hos oskyddade trafikanter och hos förare av byggfordon. Vi hoppas verkligen kunna bidra till ökad trafiksäkerhet i stadsmiljön med det här projektet, säger Jonas Malmryd.

Projektet har satt upp några olika portaler på Lindholmsallén för att testa hur olika lyktor och rörelsedetektorer kan fungera. En upphandling ska göras av det fortsatta utredningsarbetet. Planen är att utredningen ska bli klar under 2019.

Det här är ett av tolv projekt som nu fått pengar från Skyltfonden. Syftet med Skyltfonden är att ge ekonomiskt stöd för utveckling av goda idéer inom trafiksäkerhet. Pengarna kommer från de avgifter som bilägare betalar för personliga fordonsskyltar till Transportstyrelsen. En sådan skylt kostar 6 200 kronor, varav 5 500 kronor avsätts till Skyltfonden, som delar ut pengar två gånger per år.