Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

GPR-utrustning på asfalterad väg. Foto: Gustav Tennby
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Georadar – ny metod för kvalitetskontroll av beläggning

Stickprov av borrkärnor i asfaltbeläggningar kan komma att ersättas av en mer heltäckande och oförstörande kontroll med radarutrustning. En rapport finns ute och metoden presenteras vid ett internationellt seminarium i Stockholm i april.

Dagens kvalitetskontroll av asfaltbeläggningar sker med en stickprovsbaserad metod där borrkärnor tas upp. Den säkerställer bara en bråkdels procent av hela beläggningsytan och är inte tillräcklig.

– Att gå ut på en färdig väg och ta upp borrkärnor är dessutom ett kostsamt moment och förenat med stora arbetsmiljö- och trafiksäkerhetsrisker, säger Torsten Nordgren, Trafikverkets projektledare. Både vi och entreprenörerna har intresse av nya metoder, och bäst vore att kunna kvalitetsutvärdera i direkt anslutning till själva beläggningsarbetet.

Den nya tekniken kallas Ground Penetrating Radar (GPR) och har på senare år utvecklat ny utrustning som kan användas som en heltäckande kvalitetskontrollmetod. Rapporten visar att GPR-tekniken har potentialen att bli en kvalitetskontrollmetod för packning och homogenitetskontroll av utfört beläggningsarbete. Ytterligare arbete krävs dock för att revidera nuvarande metodbeskrivning.

Projektet har bjudit in entreprenörer, konsulter och beställare inom beläggningsområdet till ett internationellt seminarium den 2 april om användandet av georadartekniken för packning och homogenitetskontroll för asfaltsbeläggningar. Information har också gått ut via EAPA, European Asphalt Pavement Association. Sista anmälningsdag är den 4 mars, se länk nedan.

– Vill du lära dig mer om GPR är detta ett unikt tillfälle som inte kommer att återkomma de närmaste åren, tipsar Torsten Nordgren.

Fakta

Trafikverket upphandlar årligen asfaltbeläggningar för tre till fyra miljarder kronor. Rätt kvalitet är en förutsättning för beläggningens livslängd, och dagens stickprovsmetod har flera nackdelar.

Försöken med GPR-utrustning bedrivs i samarbete mellan Trafikverket, Swedavia AB, Skanska Sverige AB, PEAB asfalt AB, NCC Industry AB, SVEVIA AB, och ÅF Industry AB. I jämförande studier mellan olika utrustningar har Ramböll Sverige AB, Roadscanners Sverige AB, och Statens Vegvesen Norge deltagit. Inom ramen för projektet har en jämförande studie utförts i Finland med aktivt stöd av Finska Trafikledsverket (Väylävirasto).

Bidrag för att genomföra projektet står Trafikverket, SBUF (Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond), Swedavia och deltagande entreprenadbolag för.