Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Inbjudan till regionala samtal kring sysselsättningsfrämjande åtgärder

Trafikverket bjuder in till regionala samtal beträffande sysselsättningsfrämjande åtgärder i leverantörskontrakt. Syftet är att komma närmare de verkliga problemställningarna och kunna lära av regionala exempel, både bra och dåliga. Anmälan senast 1 mars.

Trafikverkets modell innebär i korthet att leverantörer ska sysselsätta personer som står långt från arbetsmarknaden eller har behov av praktik. Antalet kravplatser relaterar till kontraktsvärde. När kraven uppfyllts finns möjlighet att erhålla bonus för ett antal ytterligare sysselsättningar. Trafikverket har tecknat samarbetsavtal med Arbetsförmedlingen samt kommunerna Stockholm och Göteborg för att erbjuda matchningsstöd till leverantörerna.

Alla leverantörer som är intresserade av att bidra till att utveckla området är välkomna att delta. Utöver leverantörer deltar regionala representanter för Arbetsförmedlingen och kommunala arbetsmarknadsförvaltningar samt regionala inköpare och projektledare från Trafikverket.

Plats och tid

Malmö 27 mars, klockan 13.00-15.30, Trafikverkets regionkontor
Göteborg 28 mars, klockan 13.00-15.30, Trafikverkets regionkontor
Luleå 1 april, klockan 09.30-12.00, Trafikverkets regionkontor
Stockholm 2 april, klockan 09.30-12.00, Solna Gate
Gävle 3 april, klockan 09.30-12.00, Hotell Winn

Preliminärt program

Trafikverket – hur gick det 2018? Hur ser det ut framöver? Arbetsförmedlingen – hur gick det 2018? Hur ser det ut framöver?

Workshop 1 Vad är det som fungerar mindre bra i regionen som vi ska sluta med? (Trafikverkets modell/kontrakt, samarbetet i kontrakten, samarbetet med Arbetsförmedlingen mm.) – Lärande men mindre bra regionala exempel?

Workshop 2 Vad är det som fungerar bra i regionen som vi ska fortsätta med? (Trafikverkets modell/kontrakt, samarbetet i kontrakten, samarbetet med Arbetsförmedlingen mm.) – Lärande och goda regionala exempel?