Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Solkurva
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Rekordmånga solkurvor – i alla typer av spår

Nu är analysrapporten för 2018 års solkurvor här. Sommaren bjöd på ett rekordstort utfall av solkurvor till följd av det ovanligt varma vädret. Ballastbrist och för mycket räls hör till de vanligaste orsakerna, i likhet med tidigare år.

Rapporten innehåller information om inträffade solkurvor 2018 samt en sammanställning av statistik och erfarenhet för åren 2008–2018. Med anledning av den extrema sommaren 2018 presenteras även en handlingsplan för hur vi ska förebygga solkurvor i framtiden.

Rapporten redovisar:

  • 200 konstaterade och analyserade solkurvor
  • 416 misstänkta solkurvor som är registrerade i Ofelia
  • 66 misstänkta solkurvor som inte kunde bedömas på grund av bristande rapportering

Utfallet är extremt stort. Antalet solkurvor har ökat på alla typer av spår och fördelningen av delorsaker ser i stort sett ut som den brukar. Det är mer av "allt". De vanligaste delorsakerna är precis som tidigare att spåret har ballastbrist samt för mycket räls. Sommarens extrema temperaturer är den utlösande faktorn och samma stora utfall hade kunnat inträffa vilket tidigare år som helst.

För mycket räls i spåret

När det blir varmt utvidgas metallen i rälsen. Solkurvor inträffar när spåret inte längre kan stå emot de extrema tryckkrafter som uppstår. För att tryckkrafterna inte ska bli orimligt stora krävs att man har rätt mängd räls i spåret. Ett spår som har för stor rälsmängd löper ökad risk att drabbas av solkurvor medan för liten rälsmängd kan bidra till rälsbrott.

För att kunna lägga in rätt mängd räls när man bygger eller underhåller ett spår behöver man veta spårets spänningsfria temperatur. Felaktig spänningsfri temperatur kan vara en anledning till att även de skarvfria spåren drabbats av den varma sommaren.

Förebyggande åtgärder

Till följd av den extrema sommaren 2018 har en handlingsplan tagits fram för att förebygga solkurvor. Handlingsplanen har både ett kort- och långsiktigt perspektiv. Inför sommaren 2019 utför Trafikverket punktinsatser med ballastkomplettering och neutralisering (korrigering av rälsmängden) på särskilt utsatta platser. Ett arbete har även startats med syfte att ta fram en strategi för hur Trafikverket ska mäta och förvalta spänningsfri temperatur på våra spår. På så sätt kan vi säkra att vi har rätt mängd räls i våra spår och detta kommer att ge stor effekt på sikt.

- Att alla solkurvor rapporteras och på rätt sätt är viktigt för att vi ska lyckas minska antalet solkurvor. Med en bra rapportering får vi pålitlig statistik, ökad kunskap och ökad trafiksäkerhet, säger Anna Westling som sammanställt rapporten.

Spänningsfri- och neutraltemperatur

Den spänningsfria temperaturen är den temperatur som rälerna har när det inte finns några längsgående krafter som verkar i dem. Den spänningsfria temperaturen kan mätas på olika sätt, med relativt stor tillförlitlighet. Vilken spänningsfri temperatur man ska ha beror på vart i landet man befinner sig. Därför fastställer man en så kallad neutraltemperatur. Den spänningsfria temperaturen får vara maximalt 3 grader under eller 7 grader över neutraltemperaturen.