Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Maskin, spårarbeten, berg, sten. Foto: Vendela Apelgren
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Nya klimatkrav i investeringsprojekt

Trafikverket ställer redan idag en rad klimatkrav i våra entreprenader. Nu har ett nytt delmål lagts till om att halvera klimatpåverkan i projekt och järnvägsmaterial från år 2030. Ytterligare reduktioner utöver detta kommer att berättiga till bonus.

Trafikverkets mål är att infrastrukturen ska vara klimatneutral senast 2045. Befintliga delmål är att reducera klimatpåverkan (jämfört med 2015) i projekt och järnvägsmateriel med minst 15 procent från och med 2020, och med minst 30 procent från och med 2025. Nu införs alltså ytterligare ett delmål som innebär minst 50 procents reduktion från och med år 2030, samt fossilfria drivmedel eller eldrift i alla entreprenader. Detta blir alltså krav – allt utöver det belönas med bonus. Om ett projekt inte klarar kraven innebär det vite.

Nya material ger fler möjligheter

– Vi måste ta de här stegen för att kunna nå 2045-målet, säger Håkan Johansson, nationell samordnare för klimat- och energifrågor på verksamhetsområde Planering. Man kan tycka att det borde bli nollutsläpp bara av att drivmedel och eldrift blir fossilfria, men de material som används i entreprenaderna ger fortfarande en del livscykelutsläpp. Runt 2030 ser vi att det kommer material som kan möjliggöra nollutsläpp. Till exempel jobbar industrin med koldioxidlagring vid cementproduktionen, och flera ståltillverkare bedriver projekt med vätgas för utsläppsreduktion i stålproduktionen.

Våra klimatkrav är funktionella. Vi ställer krav på vad som ska göras, men inte hur, vilket ger utrymme för innovationer och kostnadseffektivitet. Vi gör klimatkalkyler för att kunna mäta, minska och följa upp klimatbelastningen från vår anläggning. När är ett projekt är slutfört upprättas en klimatdeklaration för den färdiga anläggningen, som visar vad som faktiskt gjorde skillnad. I mindre projekt och underhållsentreprenader där vi inte har klimatkalkyler ställer vi också direkta krav på material med bättre klimatprestanda.

Resultatkonferens om klimatkrav i juni

Den 13 juni anordnar Trafikverket en resultatkonferens om klimatkrav. Konferensen hålls i Stockholm, men det kommer också vara möjligt att delta på distans. Temat i år är krav på material och drivmedel i entreprenader. Syftet med konferensen, som vänder sig till leverantörer, entreprenörer och konsulter, är att informera om nyheter som gäller klimatkrav och klimatkalkyl och vad som händer framöver. Representanter för material- och drivmedelsleverantörer ger också sin syn på utmaningen.

Program kommer i slutet av april. Inbjudan skickas ut till de som har deltagit på tidigare konferenser, men det kommer även gå att anmäla sig på Trafikverkets webbplats.


Detta omfattar klimatkraven

  • Beställningar på investeringsprojekt (från och med 15 februari 2016) på över 50 miljoner där entreprenaden planeras att avslutas 2020 eller senare.
  • Betongslipers som köps in av Trafikverket och handlades upp 2016/17.
  • Armeringsstål, betong, cement, konstruktionsstål och drivmedel i entreprenader som upphandlas från och med 15 mars 2018.

Under de närmaste åren kommer klimatkrav successivt föras in för andra verksamheter, såsom räl och sliprar till växlar (handlades upp under 2018), beläggningsunderhåll samt basunderhåll för sommar och vinterunderhåll av väg.