Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Välkommen på informationsträff om kommande upphandlingar för Tvärförbindelse Södertörn

Tvärförbindelse Södertörn är en ny väg som kommer att gå mellan E4/E20 vid Vårby backe i Kungens kurva till väg 73 vid trafikplats Jordbro i Haninge kommun i södra Stockholmsområdet

sodertorn_750px.jpg

Trafikverket kommer hösten 2019 att börja handla upp konsulter för framtagande av förfrågningsunderlag. Den 18 juni bjuder projektet in till informationsträff för två av konsultupphandlingarna, en trafikplats och en vägtunnel.

De två upphandlingar det handlar om, förfrågningsunderlag för Flemingsbergstunneln och för trafikplats Solgård, kommer att gå ut under hösten/vintern 2019 med planerad projektstart i början av 2020.

TSK40 Trafikplats Solgård

Trafikplats Solgård är planerad strax norr om Flemingsbergs station där Tvärförbindelse Södertörn korsar både väg 226 Huddingevägen och Södra stambanan. Trafikplatsen kommer att bli en viktig knutpunkt för både lokal och regional trafik.

Uppdraget innebär framtagande av förfrågningsunderlag för Trafikplats Solgård: en betongtunnel under Södra stambanan och Väg 226 Huddingevägen, anslutande tråg samt ovanpåliggande cirkulationsplats över Huddingevägen med tillhörande ramper.

TSK50 Flemingsbergstunneln

För att bevara de höga natur- och kulturvärden som finns i Flemingsbergsskogens naturreservat så kommer Tvärförbindelse Södertörn förläggas i tunnel mellan Flemingsberg i väster och Gladö kvarn i öster.

Aktuellt uppdrag kommer innefatta framtagande av förfrågningsunderlag Flemingsbergstunneln: två parallella 3 kilometer långa bergtunnlar, tunnelpåslag samt tråg. Vidare ingår teknikbyggnader, markförlagda installationer samt en betongbro vid tunnelns västra påslag.