Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Välkommen på workshop om ekonomisk skada för tågoperatörer

I juni hålls workshops i Stockholm och Malmö som riktar sig till tågoperatörer inom persontrafik. Målet är att operatörerna ska få bättre förutsättningar att ansöka om ekonomisk skada och förstå den nya järnvägstrafiklagen. Anmäl dig senast 10 juni.

Välkommen till vår workshop om den nya hanteringen av ekonomisk skada, den här gången med inriktning på persontrafiken.

Den 1 juli 2018 trädde en ny järnvägstrafikslag i kraft, som gav branschen möjlighet att söka ersättning för kostnader som uppstått på grund av händelser som Trafikverket ansvarar för. Under workshopen får deltagarna information om historik och lagkrav, och kunskap om hur Trafikverket jobbar med de anspråk som järnvägsföretagen skickar in.

Workshopen har två olika målgrupper, dels chefer och personer i ledande funktion, dels handläggare som arbetar med ekonomisk skada. Det kommer att vara två separata grupper med olika inriktning under dagen.

För chefer och personer i ledande funktion

För chefer och personer i ledande funktion är målsättningen att de ska få diskutera ekonomisk skada i ett övergripande perspektiv, sett till utmaningar och möjligheter. Vi berättar om Trafikverkets tolkning och hantering, och vi vill få en bild av branschens syn på ekonomisk skada. Vi presenterar huvuddragen i det nystartade projektet för ekonomisk skada, och i vilka delar som branschen kan bidra med kunskap och inspel.

För handläggare

För handläggare är målsättningen att de, genom exempel, ska få veta vilken information som krävs vid ansökan. Vi berättar hur ansökningsblanketten ska fyllas i, vilka krav på information som finns och hur vi använder informationen. Vi kommer att gå igenom hur vi utför stickprov och varför vi gör det. Det kommer också att finnas utrymme för diskussion.

Datum för workshopen

Det är en endags-workshop, som kommer att hållas vid två tillfällen:

  • 18 juni i Malmö, klockan 8–16
  • 19 juni i Stockholm, klockan 8–16

Sista anmälningsdag är 10 juni. Anmäl dig via länken nedan.