Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Beskuren stillbild ur animation för Youtube. Text:

Beskuren stillbild ur Youtube-animation (som du kan se på Skyltfondens sida, under Länkar).

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Skyltfonden ger nära sex miljoner till idéer för ökad trafiksäkerhet

Två gånger om året delar Skyltfonden ut pengar till olika projekt och idéer för att göra vägtrafiken säkrare. Fonden finansieras genom försäljningen av personliga registreringsskyltar. Nu delar vi ut nästan sex miljoner kronor till 21 nya projekt.

Under våren har olika innovatörer, såväl universitet, organisationer och företag som privatpersoner, ansökt om medel från Skyltfonden. Denna gång delar fonden ut 5 925 000 kronor till 21 projekt som kan öka säkerheten för vägtrafiken. Några av projekten är:  

  • Definiera och klassificera nya elektrifierade fordon för personmobilitet
  • Kommunicerande cykelhjälm
  • Säkerhetskultur i bussbolag
  • Elektroniska körjournaler och ISA – effekter och potential inom trafiksäkerhet
    Gravidas bältesanvändning

– Skyltfonden ger möjlighet att utveckla och demonstrera trafiksäkerhetsidéer som finns i samhället. Jag tycker Skyltfonden bidrar på ett väldigt positivt sätt till trafiksäkerheten. Det finns så många kreativa aktörer som på det här sättet kan ges en chans att bidra med lösningar på ett område där så mycket kan göras, säger Maria Krafft, måldirektör på Trafikverket och ordförande i Skyltfonden.

En del av Nollvisionen

I slutänden handlar det om att rädda liv på våra vägar. Skyltfonden är ett sätt att styra mot Nollvisionen – att ingen ska dö eller skadas allvarligt i trafiken. Det gäller för både skyddade trafikanter som exempelvis bilister och alla oskyddade trafikanter som motorcyklister, mopedister, cyklister och gångtrafikanter.

– Fonden är ett komplement till de traditionella forskningsfonderna och vi vill att resultaten ska vara användbara och tydliga för trafikanterna, säger Anita Ramstedt, Trafiksäkerhetsenheten och sekreterare i Skyltfondens beredningsgrupp. Projekten ska snabbt komma trafikanterna till nytta och tidsplanen för varje projekt ska helst inte vara längre än två år.


Personliga registreringsskyltar främjar trafiksäkerhet

Skyltfonden bildades hösten 1988 för att ge ekonomiskt stöd för utveckling av goda idéer inom trafiksäkerhet. Hittills har cirka 800 trafiksäkerhetsprojekt kunnat genomföras.

Pengarna i Skyltfonden kommer från Transportstyrelsen – från avgiften som bilägare betalar för personliga fordonsskyltar. En sådan skylt kostar för närvarande 6 200 kronor, varav 5 500 kronor avsätts till Skyltfonden. Sedan juli 2008 ansvarar Transportstyrelsen för försäljningen av personliga registreringsskyltar medan Trafikverket hanterar Skyltfonden och dess verksamhet.

Skyltfonden delar ut medel två gånger per år. Ansökningarna ska vara hos Trafikverket senast den 1 mars respektive den 1 oktober. Mer information och ansökningsblanketter till Skyltfonden finns på Trafikverkets webbplats, se länk.