Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Pyramidmattor i Trafikverkets sortiment

Trafikverket har tecknat avtal om pyramidmattor med Lesanco ApS, beläget i Danmark. Avtalet löper på under två år, med två optioner på ett år vardera. Pyramidmattorna räddar liv genom att förhindra att obehöriga tar sig in i det livsfarliga spårområdet.

Trots att det är känt hur livsfarligt och dessutom olagligt det är att befinna sig på järnvägen så genar många över den. Efter en testperiod blir pyramidmattor nu en av de metoder som kan göra det svårare för obehöriga personer att ta sig in i spårområdet.

Avskräcker fotgängare

Pyramidmattor har med framgång använts i många länder i Europa. Mattorna användes från första början för att förhindra djur från att passera järnvägen (färist). De är tillverkade av 100 procent återvunnet gummi och upplevs både fysiskt och visuellt avskräckande för fotgängare.

Järnvägsspår med matta i pyramidmönster
Pyramidmattor av gummi avskräcker gående från att beträda spårområdet. Mattorna tillverkas av Rosehill Rail i Storbritannien. 

Mattorna kommer att kunna läggas ut där det finns risker, till exempel vid plankorsningar och plattformsändar. Sedan några år tillbaka har Trafikverket använt sig av stängsel och övervakningskameror på sträckor där obehöriga tagit sig in frekvent.

– Det går inte att stängsla in hela järnvägen, därför är det viktigt att ha kompletterande metoder, säger Stephen McLearnon, Planering, Trafikverket. Varje plats är unik och åtgärden, oftast kombinationen av åtgärder, behöver väljas beroende på förutsättningar och trafikmiljö.

Så beställer du Pyramidmattorna

Pyramidmattorna beställs, så som övrigt tekniskt godkänt material, via materialkatalogen av utsedd entreprenör eller ansvarigt verksamhetsområde, som Underhåll, Investering eller Stora Projekt.

Bakgrund

Varje år dör mellan 70 och 110 personer på svensk järnväg. Minst 70 procent av dödsfallen klassas som suicid. Övriga dödsfall är personer som av någon annan anledning befunnit sig på spåret, olyckor vid järnvägsövergång och elolyckor vid högspänningsanläggningar. Trafikverket har antagit ett halveringsmål för antalet omkomna inom järnvägstransportsystemet fram till år 2020 (jämfört med år 2010).

De flesta personpåkörningar sker i starkt trafikerade områden där det också är kapacitetsbrister i spåren för tågtrafiken. En person som genar över järnvägsspåren kan orsaka förseningar för tusentals människor. Så mycket som 3-4 procent av alla förseningstimmar beror på att tåg måste stoppas eller kraftigt sänka hastigheten när obehöriga befinner sig i spårområdet.

Kort om testet av pyramidmattor

Testplatser var Hudiksvall, Gävle, Helsingborg (Ramlösa),  Sävenäs, Älvsjö och Kalmar.

På testplatserna med fast kameraövervakning, Gävle, Sävenäs och Ramlösa minskade antalet obehöriga i spåren sammantaget med 38 procent i jämförelse med referensplatserna där det ökade.