Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Instrument som mäter spårvidd

Mätning av spårvidd ingår i underhållsbesiktningen. Foto: Göran Fält

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Besiktning av järnväg – förbättringsarbete pågår

Dokumenten som styr hur besiktning av järnväg går till behöver uppdateras. Trafikverket testkör de större föreslagna förändringarna preliminärt i början av 2020.

Besiktningsverksamheten är en mycket viktig del av tillståndsbedömningen för järnvägen och utgör underlag för när och var åtgärder behöver sättas in i anläggningen i syfte att bibehålla lång livslängd, samt för att kunna hantera risker för uppkomna fel.

De styrande dokumenten är nu i stort behov av en uppdatering, vilket bl. a. uttryckts både internt och externt. Ett verksamhetsutvecklingsprojekt avseende säkerhets- och underhållsbesiktningarna bedrivs därför där Jonas Larsson, chef för järnvägssystem/tillstånd spår, är sponsor. Internt har samtliga teknikområden deltagit i arbetsgrupper och som remissinstans. Entreprenörer har involverats genom informationsmöten och som remissinstans.

De större förändringar som planeras

  • behöriga besiktningsmän för bana, signal och el införs både för säkerhets- och underhållsbesiktning
  • driftsäkerhet flyttas från säkerhetsbesiktning till underhållsbesiktning
  • processer tas fram, som beskriver besiktningen samt hur åtgärder till följd av besiktningsanmärkningar ska genomföras
  • teknikspecifika kravdokument tas fram, för de anläggningsdelar som ska besiktigas.

 

Testas i ett underhållskontrakt

Ett underhållskontrakt ska väljas ut där detta ska testköras, preliminärt i början av 2020 för att sedan, efter utvärdering, införas i samtliga underhållskontrakt.

Nu i september, har projektet en delleverans som består i förändrade arbetssätt, detaljer kring detta kan läsas i respektive TDOK:

  • TDOK 2019:0174 ”Säkerhetsbesiktning – periodicitet” (börjar gälla 30 september). Nytt dokument som beskriver hur besiktningsklass ska sättas för ny och befintlig anläggning. Utöver tidigare parametrar sätts krav på felanalys. Hantering av extra besiktning förtydligas.
  • TDOK 2013:0195 ”Säkerhetsbesiktning – behörighetshantering” (börjar gälla 30 september). Reviderat dokument som byter namn där processen för att bli behörig besiktningsman beskrivs, hur en behörighet kan dras in, hur utbildningar ska kvalitetssäkras och vad inblandade funktioner har för uppgifter.
  • TDOK 2014:0240 ”Säkerhetsbesiktning av fasta järnvägsanläggningar” (börjar gälla 30 september). Reviderat dokument där ovanstående moment har brutits ut.
  • TDOK 2013:0393 ”Banöverbyggnad – Spårsvetsning” (börjar gälla 2 september). För att öka spårbarheten anges hur ett spårsvetsprotokoll ska namnsättas och var det ska lagras. Se även bifogad fil.     Spårsvetsrapporter - hantera.pptx                                                                 
  • TDOK 2014:0323 ”Besiktning av spårkomponenter i plankorsningar” (börjar gälla 2 sept), hur dessa ska planeras beskrivs här och en ny TMALL 1044 ”Besiktningsplan - spårkomponenter i plankorsningar” införs (Det har tidigare kommunicerats att IT-stödet ”Besiktningsplan” skulle modifieras för detta, men så blir inte fallet)

 

Vid frågor eller synpunkter kontakta projektledaren Johan Gregefalk

johan.gregefalk@trafikverket.se
tel 010 123 49 62