Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Tillfällig bro i Sundsvall 2018
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Behöver du hyra en tillfällig bro eller pontonfärja?

Trafikverket är på mässan Mötesplats Samhällssäkerhet i Kista, 19-20 november och berättar om våra tillfälliga väg- eller järnvägsbroar som vi har för uthyrning. Om du är intresserad och vill träffa oss, registrera dig för en kostnadsfri mässbiljett.

Vi äger ett antal tillfälliga väg- och järnvägsbroar som i första hand används vid kriser i samhället, men också kan användas vid planerade projekt. Det är vår resultatenhet Fordonsresurser som arbetar med uthyrningen av dessa broar.

Mötesplats Samhällssäkerhet, Kista 19–20 november

För att fler ska få kunskap om vad Fordonsresurser har att erbjuda så finns vi på mässan Mötesplats Samhällssäkerhet i Kista. Vill du besöka oss, så kan du registrera dig och få en kostnadsfri mässbiljett, se länk nedan.

Öppettider till mässan:
Tisdag 18 november, klockan 9.00–17.00
Onsdag 19 november, klockan 9.00–16.30

Timmertransport på pontonfärja 

Uthyrning vid kris och planerade projekt

Alla samhällsaktörer som har behov av den här typen av resurser till exempel kommuner har möjlighet att hyra det från oss. I faktarutan nedan ser du vilka typer av broar som finns att hyra. Bland annat äger vi ett antal pontoner som kan användas både som flytande bro men även som pontonfärja och arbetsplattform.

Eftersom broarna i första hand behöver användas vid kriser i samhället, och hälften av våra resurser och materiel alltid ska kunna användas i sådana situationer är det ibland en utmaning att fördela material mellan planerade projekt och beredskapsverksamheten.

Uthyrning vid kris och planerade projekt

Alla samhällsaktörer som har behov av den här typen av resurser till exempel kommuner har möjlighet att hyra det från oss. I faktarutan nedan ser du vilka typer av broar som finns att hyra. Bland annat äger vi ett antal pontoner som kan användas både som flytande bro men även som pontonfärja och arbetsplattform.

Eftersom broarna i första hand behöver användas vid kriser i samhället, och hälften av våra resurser och materiel alltid ska kunna användas i sådana situationer är det ibland en utmaning att fördela material mellan planerade projekt och beredskapsverksamheten.

Bro i Kaitum Compact 200 

Gör så här för att hyra en bro

Den som vill hyra en bro eller annat material tar kontakt med experterna på Fordonsresurser och kommer överens om förutsättningarna. De tar ansvaret för brobyggnation, transporter och återställande av bromateriel. Vid planerade projekt behöver det finnas en framförhållning på minst tre månader innan det är tänkt att trafiken över broarna ska släppas på.

Några exempel där Fordonsresurser medverkat är:

  • Gångbro i projekt Västlänken, Göteborg. Trafikverkets projekt Västlänken är en järnväg i tunnel under centrala Göteborg som ger staden genomgående pendel- och regiontågtrafik.
  • Tvåfilig vägbro samt gång- och cykelbroar i Sundsvall kommun
  • Två stycken vägbroar i projektet Flackarp – Arlöv där järnvägen byggs ut till fyra spår.
  • Färjekaj i projektet Förbifart Stockholm som är en ny sträckning av E4:an väster om Stockholm.
Bandvagn 206 under övning 

Enheten har också bandvagnar som kan bidra med persontransporter, ledning och samband, materialtransporter (flakbandvagnar), bränsle och vatten transporter med mera. Dessa nyttjats vid evakueringar och bränder och bemannas av frivilligorganisationer. Förutom bro- och pontonmaterial har vi också elverk som kan försörja cirka 10 hushåll.

Fakta broar

När val av brotyp görs måste hänsyn tas till aktuell trafikmängd, behov av ett eller flera körfält, krav på spännvidd samt naturligtvis tillgängligheten av material. Till hjälp för planering och projektering av tillfälliga broar finns en folder i vår webbutik, se länk nedan.

Unbridge: Spännvidd 45 meter med flera körfält. Snabbmonterad, enkel transport och enkel grundläggning.
Quick Bridge: Överfartsbro med två körfält, 120 meter lång med 12 meter spann över till exempel en arbetsplats. En fri arbetshöjd om ca 2 meter är möjlig. Kan även byggas som fristående bro med spännvidd 12 meter med flera körfält. Snabbmonterad, enkel transport och enkel grundläggning.
Compact 200: Spännvidd 48,9 meter i ett körfält. Compact bron kan byggas med flytande mellanstöd med hjälp av pontoner.
Universal: Spännvidd 81 meter i två körfält. Kan även byggas med tre körfält upp till 70 meter. Fackverksbron väg spännvidd 75,6 meter.
Balkbro svetsad mindre: Spännvidd 22 meter i ett körfält
Fackverksbro väg: Spännvidd 46,2 meter med två körfält
Fackverksbron järnväg: Spännvidd upp till 63 meter
Provisorisk bro – 1985: Spännvidd 20 meter. Användning för enkelspårig järnvägstrafik
Provisorisk bro – 2009: Spännvidd 20,5 meter. Användning för enkelspårig järnvägstrafik.