Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Johan Dozzi, Tyréns, Lena Erixon, Trafikverket, och Tobias Andersson, Sveab står på en scen.
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Heta branschfrågor diskuterades på Nationella anläggningsdagen

Företrädare för Sveriges största leverantörer inom anläggningsbranschen samt Trafikverkets högsta ledning samlades i Stockholm den 12 november för att diskutera aktuella och viktiga branschfrågor.

Dagen inleddes med en presentation av Anläggningsforums avsiktsförklaring och den nya visionen som lyder; Tillsammans i en framtidsbransch. Därefter presenterades den nya arbetsordningen.

I form av en paneldebatt och diskussioner kring runda bord avhandlades ett antal heta branschfrågor. Det ställdes dels en huvudfråga och så hade de Regionala anläggningsforumen runt om i Sverige skickat in ett antal filmfrågor.

Kompetens- och resursförsörjning

Det första heta ämnet som diskuterades var kompetens- och resursförsörjning.  Dagens första panel bestod av Johan Dozzi, Tyréns, Lena Erixon, Trafikverket, och Tobias Andersson, SVEAB. Huvudfrågan löd: Hur får vi fler till branschen, hur modiga är vi att bredda oss? Här följer några av svaren, dels från panelen och dels från borden:

 • Vi behöver söka personal utanför Sverige, men det är ett krångligt regelverk när vi ska ta in personal och specialister från andra länder.
 • Vi måste bli bättre på att tala om vad vi gör och vilken intressant framtidsbransch det här är att arbeta i.
 • Vi måste tänka annorlunda, till exempel rekrytera mer från andra branscher som Scania, Volvo etc. som i dag drar ner på sin personalstyrka i Sverige.
 • Satsa på fler utbildningar eftersom det är färre som utbildar sig i vår bransch i dag. Vi måste få högskolorna att tänka om. Hos oss finns framtidsjobben.
 • I Norge finns en lag på praktikplatser, ca sju procent på maskinsidan. Vi kanske måste ta till liknande grepp i Sverige.

Infrastrukturminister Tomas Eneroth ställde också en filmfråga om hur vi ska lyckas få branschen mer jämställd, hur ska vi få fler kvinnor till branschen? På den svarade panelen så här:

 • Vi måste lyfta fram fler kvinnliga förebilder.
 • Försöka få tjejer redan på högstadiet att bli intresserade av branschen.
 • När kvinnor väl kommer ut från ”rätt utbildning” väljer de ofta en annan bransch. Vi måste ta reda på varför det är så.
 • Lyft goda exempel, det finns t.ex. många kvinnor i brogrupperna.

Klimatet

Huvudfrågan till panelen bestående av Kajsa Rosén, ÅF, Malin Holen, Trafikverket och Fredrik Björckebaum, Implenia löd: Vad gör vi på riktigt för att bidra till klimatmålen? Här följer några av svaren:

 • Vi måste tänka i alla perspektiv både när vi planerar, bygger och underhåller om vi kan göra något bra för klimatet.
 • Vi måste arbeta mer i samverkan.
 • Vi i branschen måste lyfta den här frågan. Exempelvis skulle ingen idag sätta sig och arbeta på ett gammalt kontor som inte är miljöklassat, men många av oss kör varje dag på vägar som inte är det.
 • Det måste öppnas upp för mervärden t.ex. incitament.
 • Som stor och offentlig beställare kan och måste Trafikverket ställa miljökrav.
 • Vi kan sprida goda exempel till andra om allt bra miljöarbete som görs ute i projekten.
 • Det borde finnas fler priser och utmärkelser inom klimat- och hållbarhetsområdet

Sund konkurrens

En panel bestående av Lars Lindberg, Skanska och Per Ling-Vannerus, Trafikverket, svarade på frågan: Hur får vi sund konkurrens i hela branschen? Några av svaren följer här:

 • Att samla branschens aktörer kring denna stora fråga som vi gör nu är viktigt. Vi måste prata med samma röst och genom avsiktsförklaringen gör vi det tillsammans.
 • Det krävs ett hårt arbete och vi måste vara uthålliga.
 • Trafikverket måste som beställare ställa samma tydliga krav på alla leverantörer.
 • Entreprenörernas kravställning gentemot underentreprenörerna måste också vara tydliga.
 • Viktigt med uppföljning. Hur ser det ut egentligen, vi måste leta mer proaktivt efter fel.
 • Vi måste börja med att vara tydliga med vad som gäller i våra egna företag och reagera direkt när något händer.
 • Håll Nollan är en förening för noll olyckor i byggbranschen. Det borde finnas något liknande för Sund konkurrens.

Innovation

Magnus Höij, Innovationsföretagen, Lotta Brändström, Peab och Daniel Ljunglund, Trafikverket svarade på frågor om Innovation, hur modiga är vi egentligen, vågar vi misslyckas? Här är några svar från panelen och följdfrågor från borden:

 • Vi är en modig bransch, fega är vi inte.
 • Det finns ingen tillåtande kultur att prova nytt och våga misslyckas.
 • Som entreprenör är man inte sugen på att ta en ekonomisk risk. Om man inte får betalt vågar man inte testa.
 • Frågas det efter innovationer gör man innovationer.
 • Vad skulle hända om vi gör kontrakt av innovation? Varför inte börja köpa innovation, ta bort alla hinder, vi köper en process.
 • Vad är det som driver innovation? Eldsjälar så klart men även när man behöver spara pengar kommer det fram innovativa lösningar.
 • Offentlig upphandling bidrar inte till innovation.
 • Vi måste titta på om det är själva begreppet innovation som är en barriär?
 • Vi måste se över hur uppdragen skrivs. Vi kanske ska fråga annorlunda?
 • Vad blir effekterna av pilotprojekt, är entreprenörerna beredda att satsa?
 • Innovationspartnerskap kopplat till arbete på väg är något som ska provas.
 • Varför blir det dyrare för Trafikverket att projektera cykelvägar, busshållplatser med mera än det är för kommunerna?

Vi tittar bakåt och framåt

Vad har vi gjort under 2019 och vad är på gång under nästa år? Detta berättade Magnus Alfredsson i Anläggningsforums sekretariat om. Ett antal rekommendationer har tagits fram och några projekt har slutförts. Ett projekt som kommer framöver är Autonom och elektrifierad produktion där Tvärförbindelse Södertörn har pekats ut som pilotprojekt för aktiviteter i full skala.  Ett annat efterlängtat projekt är Hållbar masshantering, som också ligger i startgroparna. Hantering av schaktat material är ett återkommande problem i våra projekt. Vad är avfall och hur ska det klassas och hanteras?

Fokusområden

Personer runt ett bord med pappersremsor.
Gruppernas uppgift var att prioritera vilka fokusområden de tycker är viktigast att arbeta med. 

Fokusområden i Anläggningsforums framtida samarbete diskuterades i grupper. Deltagarna fick prioritera vilka områden som kändes mest angelägna att arbeta med. Gruppernas svar ska nu sammanställas och hanteras.

Undertecknande av avsiktsförklaringen

Avsiktsförklaringen undertecknas.
Avsiktsförklaringen undertecknas och parterna tar varsitt exemplar, från vänster Lena Erixon, Trafikverket, Lotta Brändström, Peab (Sveriges Byggindustrier) och Magnus Höij, Innovationsföretagen. 

Dagen avslutades med att parterna Trafikverket, Innovationsföretagen och Sveriges Byggindustrier gemensamt undertecknade avsiktsförklaringen. Catharina Elmsäter-Svärd, VD på Sveriges Byggindustrier hade inte möjlighet att delta den här dagen och hade därför skrivit under avsiktsförklaringen i förväg. På plats representerades Sveriges Byggindustrier av Lotta Brändström, Peab.