Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

En person på ett utsprång blickar ut över ett landskap.

E6 genom Unescos världsarv Tanumshede, sträckan Pålen-Tanumshede. Projektet vann Trafikverkets arkitekturpris år 2017. Rastplatsen skapar mervärden till världsarvet, besökarna får här en möjlighet till en ny utsikt.

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Så här tar vi ansvar för kulturmiljön

Trafikverket har tagit fram en kulturmiljöstrategi. Den förtydligar vårt ansvar för kulturmiljön och bidrar till ett hållbart samhälle. Strategin lägger också grunden för Trafikverkets fortsatta kulturmiljöarbete.

Trafikverket och nio andra myndigheter har fått i uppdrag av regeringen att ta fram en vägledande strategi för kulturmiljöarbetet inom respektive myndighet.

– Trafikverkets kulturmiljöarbete ska bedrivas med samma inriktning i hela organisationen. Med kulturmiljöstrategin som verktyg kan vi effektivisera det arbetet. Det krävs också mer samverkan med externa kulturmiljöaktörer samt en bättre intern samverkan och samordning för att nå målen, säger Ylva Stenqvist Mille, kulturmiljöspecialist på Investering.

Strategin ska bidra till att kulturvärden värnas, bevaras och utvecklas. Det innebär bland annat att statliga byggnadsminnen, fornlämningar kultur- och stationsmiljöer vägar och broar med höga kulturvärden ska inkluderas tidigt i planeringen. Nästa steg är att ta fram en handlingsplan och införa strategin i den ordinarie verksamheten.

Kulturmiljöstrategin bidrar till ett hållbart samhälle

Målet är att Trafikverkets kulturmiljöstrategi ska bidra till:

  • nationella kulturmiljömål
  • agenda 2030
  • gestaltad livsmiljö (ny arkitekturpolitik)
  • transportpolitiska mål.