Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Leksaksjärnväg med stoppskylt som fallit över rälsen

Transportörer på järnväg kan ansöka om ersättning för trafikstörningar som orsakats av Trafikverket, så kallad regressersättning.

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Godstransportörer på workshop om regress

Fem företag som transporterar gods på järnvägen deltog i den workshop om ekonomisk skada, så kallad regress, som Trafikverket bjöd in till i november.

Workshopen syftade till att lyfta fram de särskilda förutsättningar som godstransportörerna har. En av utmaningarna är att identifiera och överbrygga kunskapsluckor för att gemensamt skapa en process som är rimlig men som ändå följer det regelverk som finns för ekonomisk skada. Runt 15 personer från Hector Rail, CFL Cargo, Railcare, CargoNet, Green Cargo och LKAB Malmtrafik deltog i workshopen.

Gruppvis diskuterades bland annat om hur en ansökan om ekonomisk skada ska kopplas mot fraktsedlar och transportavtal. Det kom många inspel från företagen, allt ifrån hur man definierar olika steg i processen till när en transport kan anses vara mottagen. Diskussionerna var intensiva men präglades av en positiv och öppen ton, där den gemensamma stävan är att lösa de problem som identifierades.

Deltagarna från eftermarknad fick många bra saker att ta med hem från workshopen. De kommer att fortsätta utvecklingsarbetet tillsammans med branschen för att gemensamt hitta en process som gör arbetet för järnvägsföretagen så smidig som möjligt, samtidigt den lever upp till regelverket.

Ekonomisk skada – regress

Sedan den nya järnvägstrafiklagen trädde i kraft 2018 kan transportörer på järnväg kan ansöka om ersättning för trafikstörningar som orsakats av Trafikverket, så kallad regressersättning. Ansökan sker via Trafikverkets ansökningsblankett för ekonomisk skada. Regelverket ansluter till fördraget om internationell järnvägstrafik, COTIF 1999.

Läs mer om ekonomisk skada – regress