Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Norrköping spårvagn på väg på Drottninggatan
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Ny VGU från och med 1 januari 2020

Den 1 januari 2020 börjar uppdaterade regler för vägars och gators utformning, VGU, att gälla. Nya VGU gäller alla kommande kontrakt, om inte annat avtalas.

Krav och råd i VGU används som underlag vid upphandling av projekteringsuppdrag och totalentreprenader. VGU bidrar till att projekt lever upp till krav på samhällsnytta, systemstandard och livscykelkostnader.

Nyheter och förändringar

Strukturen är förändrad. Delar som numera hanteras i andra kravdokument har tagits bort, och en del krav är omformulerade för att bli tydligare.

Några exempel på nyheter är;

  • höjd standard för gång, cykel och moped
  • nytt trafikslag – spårväg, i blandtrafik
  • tätortsförändringar, vägsektion, sikt i korsning m.m.
  • miljöåtgärder, bl.a. krav för faunapassager
  • vägmärken som tidigare varit egen bilaga, är infört i regelverket.

VGU revideras kontinuerligt och nästa utgåva planeras till senast 2022.

Om VGU

Regelverket för VGU, Vägars och gators utformning, gäller vid projektering av statliga vägar och består av separata krav- och rådsdokument. För Trafikverket är reglerna obligatoriska vid nybyggnad och större ombyggnationer. För övriga väghållare är VGU enbart vägledande och inte kravställande. VGU får dock tillämpas som kravdokument vid upphandling av projektering avseende annat än statliga vägar.

Reglerna är anpassade till Trafikverkets regelverksstruktur, med följande nivåindelade dokumenttyper:

  • Myndighetsföreskrift, författningar som gäller för alla väghållare.
  • Övergripande krav, krav på samhällsnytta, systemstandard och livscykelkostnader, oftast ställda på en funktionell nivå. Trafikverket ställer alltid dessa krav på de egna anläggningarna.
  • Krav, denna dokumenttyp innehåller krav som åberopas i kontrakt, och används för upphandling av planering, projektering, byggande, underhåll och drift.
  • Råd, denna dokumenttyp innehåller råd om hur krav tolkas och tillämpas.