Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Nu krävs gemensam samordning och ett kraftfullt ledarskap

Med anledning av covid-19 samlades Anläggningsforums styrgrupp till ett extrainsatt möte den 18 mars. Där enades man om en ännu tätare samordning och samarbete inom branschen under kommande period.

Många oroades av de negativa konsekvenserna som skulle följa i covid-19:s spår. För att minska dess påverkan på viktig samhällsfunktion som infrastrukturens robusthet för näringslivets transporter och människors behov av resor, arbetade Trafikverket, Byggföretagen och Innovationsföretagen i ett extra nära samarbete.

Anläggningsforums styrgrupp har under covid-19 haft ett gemensamt fokus på att tillsammans upprätthålla hela transportsystemet samt att material- och personalförsörjningen säkras. Därför blev det viktigt med en tydlig samordning och ett kraftfullt ledarskap parterna emellan. Inledningsvis hölls täta möten för att följa utvecklingen och oron var stor för hur utvecklingen skulle påverka situationen. Initialt bedömdes påverkan kunna bli stor på 30-dagars sikt. Men, med den gemensamma samordningen och nära dialogen konstaterades att påverkan lyckades hållas på en relativt låg nivå.

 

– Nu är det viktigt att vi samverkar fullt ut och har en nära och tät dialog. Fokus är att vi ska klara våra åtaganden på både kort och lång sikt. Därför är den nu beslutade täta samordningen inom Anläggningsforum viktig för att ha en gemensam bild av läget och för att snabbt och kraftfullt kunna vidta de åtgärder som erfordras, säger Ali Sadeghi, Trafikverket.

 

 

 


– Det är mycket viktigt att projekten rullar på som planerat och att kassaflödet för leverantörer och entreprenörer fungerar under tiden.  Vi måste också se framåt och ge förutsättningar till att kommande upphandlingar genomförs som planerat, säger Catharina Elmsäter-Svärd, Byggföretagen.

 

 

– Genom ett tydligt ledarskap och en tillit till varandra kommer vi att klara denna mycket allvarliga kris och på bästa sätt bidra till att lindra konsekvenserna för samhället och näringslivet, avslutar Magnus Höij, Innovationsföretagen.