Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Ny rapport med goda exempel på ett proaktivt klimatarbete

Klimatförbättringar i infrastrukturprojekt är titeln på en rapport som är tänkt vara en vägledning i infrastrukturprojekts inledande skeden. Här finns praktiskt användbara exempel på möjligheter att minska växthusutsläpp vid ny- och ombyggnation.

Den kanske största utmaningen för samhället i dag är att minska utsläppen av växthusgaser för att undvika en global uppvärmning med allt för stora konsekvenser för människor och vår planet. Målet är att vi senast 2045 inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären.

Nu finns en ny rapport med exempel på klimatförbättrande åtgärder i planering och projektering, men som kan ha påverkan på alla skeden såsom lokaliseringsval, planering, detaljprojektering, drift och underhåll. Genom fallstudier beskrivs olika åtgärder tillsammans med beräkningar av deras potentiella effekter på utsläppsminskningar, eventuella begränsningar samt bedömda kostnadseffekter.

Vägledningen kan underlätta

– Vägledningen kan underlätta i hur man ska hantera dessa frågor. Vi hoppas att metodiken blir implementerad snabbt, säger Marie Haeger-Eugensson, Cowi.

– På Sweco har vi med spänning sett fram emot vägledningen och våra hållbarhetskoordinatorer inom anläggning står redo att kommunicera ut resultatet. För projektörerna blir detta en väldigt konkret vägvisare på hur deras dagliga arbete bidrar till mer klimatsmarta anläggningar, säger Tabita Gröndal, Sweco

– Omställningen går inte nog fort, därför behövs den här typen av inspirerande exempel. Jag hoppas vi startar ett arbete med version 2 och inkluderar fler åtgärdsområden, säger Åsa Lindgren, Trafikverket.

Konkreta exempel på "hur"

– Nu börjar klimatkrav finnas i många infrastrukturprojekt och medvetenheten om att vi måste minska växthusgasutsläppen är väl spridd. Men då uppstår frågan ”hur?” och vi märker att det inte är så lätt att ändra på invanda sätt att planera, projektera och bygga. Förhoppningsvis kan denna vägledning ge några konkreta exempel på just ”hur” och hur vi kan få det att hända genom bättre samverkan, att använda möjligheter i ändrade regelverk och mer kunskap om vad som ger upphov till utsläpp, säger Stefan Uppenberg, WSP.