Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Ytterligare förlängt beslut kring förändrade fakturarutiner

Trafikverket beslöt i våras om ändrade betalrutiner med anledning av coronaviruset. Nu förlängs erbjudandet till den den 31 oktober. Det innebär att leverantörer erbjuds fortsatt att få betalt redan 15 dagar efter fakturadatum.

Beslutet innebär att våra leverantörer fortsatt erbjuds betalning redan 15 dagar efter fakturadatum. Det ska då anges på fakturan. Vi uppmanar våra leverantörer att tillämpa samma förmånliga villkor till sina underentreprenörer, så att hela leverantörskedjan kan ta del av erbjudandet. Vi medger också 90 dagars betalningsvillkor för fakturor utställda till kunder med trafikeringsavtal.

Beslutet gäller under en övergångsperiod dock längst till och med 31 oktober 2020. I övrigt gäller faktura- och betalningsrutiner enligt de enskilda kontraktsvillkoren.  Du som leverantör har inte möjlighet att fakturera dröjsmålsränta om Trafikverket betalar senare än 15 dagar men inom avtalade 30.

Snabb hantering av fakturor

– Många av våra leverantörer känner en fortsatt oro för likviditeten i nuvarande situation, säger Daniel  Ljunglund,  Inköpsdirektör på Trafikverket. Genom snabbare hantering vill Trafikverket bidra till leverantörernas egen betalningsförmåga. Vi vill samtidigt poängtera vikten av att leverantörerna är extra noga med att leverera korrekta underlag inför fakturering, detta kommer vara helt avgörande för skyndsam hantering.