Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Trafikverket redovisar arbetet med produktivitet och innovation

Vårt arbete med produktivitet och innovationsarbete i anläggningsbranschen har utvecklats. Vi har infört en uppdaterad affärsstrategi samt fokuserar på att underlätta för marknaden.

Trafikverket har fått i uppdrag av regeringen att årligen från 2018 till 2020 redogöra för arbetet med produktivitet och innovationsarbete i anläggningsbranschen.

Per Ling-Vannerus, verksamhetsområdes- chef Stora projekt. 

– Vår samlade bedömning är att vi gör bra och relevanta åtgärder tillsammans med anläggningsbranschen för att utveckla produktivitet och innovation. Det här är ett arbete som pågår löpande och interna mätningar av produktivitetsutvecklingen indikerar att produktiviteten har förbättrats över tid, på både väg- och järnvägssidan, säger Per Ling-Vannerus, verksamhetsområdeschef Stora projekt.

För att möta utmaningar som till exempel avbrutna upphandlingar och brist på kompetens i branschen, behöver arbetet med att förbättra produktiviteten och innovation utvecklas och pågå löpande.

Enklare och tydligare regelverk

Genom projektet ”Anpassat regelverk” som är färdigt att implementeras, införs enklare, tydligare och mer transparenta regelverk. Det bidrar till sund konkurrens och till att öka innovationsgraden i branschen. Det pågår också ett samarbete med Statens väg- och transportforskningsinstitutet där bland annat entreprenadkontraktens kostnader analyseras. Under 2019 har även en uppdaterad affärsstrategi lanserats. Den största förändringen i affärsstrategin är att även innovation eller annan nytta ska ligga till grund för val av affärsform.

Framåt fokuserar vi på åtgärder för marknaden och kompetensbrist

Ali Sadeghi, verksamhetsområdes- chef Investering 

– Även om vi redan gjort mycket för att öka produktiviteten och stimulera innovationer i anläggningsbranschen

så finns det mycket kvar att göra. Nu behöver Trafikverket och branschen tillsammans fokusera på den utmanande situation på marknaden och på den kompetensbrist som råder inom hela anläggningsbranschen, säger Ali Sadeghi, verksamhetsområdeschef på Investering.

I framtiden ser Trafikverket en stor potential i automatisering, robotisering och digitalisering för att öka produktiviteten. Samtidigt är det en utmaning att ta tillvara på potentialen och driva på innovationstakten. Anläggningsbranschen måste också ta till sig den nya tekniken och använda den som en konkurrensfördel.

Trafikverkets arbete med produktivitet och innovation i anläggningsbranschen: Regeringsuppdrag (Trafikverkets publikationsdatabas)