Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Ett grönt ellok möter ett svart lok på en station med väntande resenärer och trafikinformationsskylt.

Godståg möter persontåg vid Falu C. Foto: Göran Fält

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Forskning och innovation för ökad kapacitet och punktlighet

Branschprogrammet ”Ökad Kapacitet i järnvägstrafiken” (KAJT) genomför forskning för att förbättra järnvägssystemet. Här utvecklas koncept, verktyg och metoder för att för att alla ska komma fram smidigt, grönt och tryggt.

Den 23 april höll KAJT sitt återkommande vårseminarium för att redovisa uppnådda resultat och pågående forskning. Utifrån Corona så hölls seminariet via Skype och lockade cirka 160 deltagare från Sverige och Norge. Under seminariet fanns möjlighet till dialog och att få svar på frågor. Samtliga presentationer och svar på frågorna nås i länken under artikeln. Här ges en kort sammanfattning av de framförda presentationerna.

Forskningen stödjer dynamisk styrning och självkörande tåg

Rebecca Cort Uppsala universitet utför forskning om samarbete mellan tågklarerare och lokförare. Forskningen utförs om interaktionen människa – teknik, informationsflöde och kommunikation. Den nya tekniken ger utmaningar om att utveckla och förändra arbetssättet, samt om hur arbetet kan koordineras utifrån ett systemperspektiv.

Örjan Jonsson Trafikverket redovisade utförd forskning och utveckling inom Shift2Rail om automation och självkörande tåg. Örjan arbetar i Innovationsprogram 2 där infrastrukturhållare i Europa samarbetar med systemleverantörerna om att specificera självkörande tåg och att genomföra demonstration av det. I Sverige är huvudfokus GoA 2 där lokföraren har ett stöd för tågkörningen. Örjan berättade också om pågående forskning om förarlösa tåg GoA3 och GoA4.

Peter Olsson Trafikverket och Morgan Lindström Railit redovisade, Pilot C-DAS, ett pågående projekt inom TTT (Branschsamverkan Tillsammans för tåg i tid). I projektet kopplas Digital graf (Steg) ihop med SJ:s lokförarstöd Infotracker. Syfte med demonstrationsprojektet är att studera möjligheterna till ökad punktlighet genom connected DAS, (DAS betyder Driving Advisory System - körrekommendationer).