Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

En gul buss har stannat vid en hållplats på landsbygden. En pojke springer med utsträckta armar fram mot en äldre man. Bakom skymtar en kvinna som omfamnar en flicka.

Trafikverket redovisar jämställdhetsarbetet

Trafikverkets arbetsplatser ska vara fria från diskriminering och kränkande beteenden. Vi arbetar aktivt för att skapa jämställda arbetsplatser och ett tryggare transportsystem för alla.

Trafikverket har fått i uppdrag av regeringen att redogöra för hur vi arbetar och avser att arbeta för att främja jämställdhet inom myndigheten och inom transportsektorn. Nu har vi sammanställt vårt jämställdhetsarbete i en rapport och redovisat det till regeringen.

Johanna Anemyr Jansson, enhetschef HR Arbetsmiljö. 

– Likabehandlingsplanen samt policy och mål för arbetsmiljön är viktiga verktyg för att motverka diskriminering och kränkande beteenden. Likabehandlingsplanen beskriver hur likabehandlingsarbetet ska genomsyra hela organisationen och vara en del av det vardagliga arbetet, säger Johanna Anemyr Jansson, enhetschef HR Arbetsmiljö.

Fler kvinnor till teknikyrkena

Bara 21 av 74 yrkesgrupper är jämställda på Trafikverket. Det är därför viktigt att få fler kvinnor intresserade av att arbeta med teknikfrågor på Trafikverket. Som åtgärd har jobbannonser och hela rekryteringsprocessen setts över. Målet är att ha minst 40 procent av underrepresenterat kön vid högre befattningar/tekniska specialister.

Vi utbildar, mäter och följer upp jämställdhetsarbetet

Trafikverket har bland annat obligatoriska utbildningar för chefer och medarbetare om jämställdhet, mångfald, inkludering, diskrimineringslagen samt en introduktionsutbildning för alla nyanställda där jämställdhet ingår.

Idag är 42 procent av de anställda kvinnor och 45 procent av cheferna är kvinnor. Trafikverket arbetar ständigt med att förbättra jämställdhetsarbetet, tex. så intervjuas alla jobbsökande på ett standardiserat sätt, därmed har alla behandlats lika vid rekryteringar. Trafikverket följer också upp statistik och jämför jämställdhetsarbetet med andra företag och organisationer, säger Johanna Anemyr Jansson.

Trafikverket kan påverka jämställdheten i transportsektorn

Det handlar om att allt från att samrådstillfällen med allmänheten förläggs till tider och platser som passar både kvinnor och män till satsningar på cykelvägar och kollektivtrafik som svarar mot kvinnors resbehov. Via sociala krav i upphandlingar kan Trafikverket också vara med och påverka tex könsfördelningen i  anläggningsbranschen, som är kraftigt mansdominerad.

Enligt Nationella trygghetsundersökningen 2018 upplever kvinnor större otrygghet än män i kollektivtrafiken vilket påverkar deras mobilitet negativt. För att motverka det arbetar Trafikverket med att göra rastplatser, gångtunnlar, busshållplatser och järnvägsstationer tryggare. Det kan handla om fysisk utformning, övervakning samt underhåll och skötsel av miljön.