Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Klimatmål och utveckling av transportsektorn

En viktig uppgift för Trafikverket är att bidra med kunskap om vad klimatmålen innebär för utvecklingen av transportsektorn. Rapporten ”Kunskapsunderlag energieffektivisering och begränsad klimatpåverkan” är en del i det arbetet.

Sedan senaste uppdateringen av kunskapsunderlaget, 2014, har Sverige fått klimatmål för inrikes transporter, nytt nationellt klimatmål och klimatpolitiskt ramverk. Trafikverket har också satt som mål att infrastrukturen inklusive färjedriften ska vara klimatneutral till 2045 och utifrån detta succesivt infört klimatkrav i upphandlingar som nu täcker i stort sett alla områden.

– Målet att Sverige ska vara klimatneutralt till 2045 innebär att såväl trafikens utsläpp som utsläppen från byggande- och underhåll av infrastruktur i ett livscykelperspektiv ska vara noll till 2045, säger Håkan Johansson, nationell samordnare klimat och energifrågor, som också berättar att Trafikverket har satt interna mål att infrastrukturen, inklusive färjedriften, ska vara klimatneutral senast 2045 och utifrån detta successivt infört klimatkrav i upphandlingar.

Långsiktig planering

Kunskapsunderlaget är ett fristående dokument men i en del avsnitt också underlag till rapporterna:  ”Scenarier för att nå klimatmålet för inrikes transporter – ett regeringsuppdrag” och ”Trafikprognoser och kompletterande analyser, hur påverkas transporterna och utsläppen?”

Trafikverket är en viktig aktör i arbetet med transportsektorns klimatmål med ansvar för den långsiktiga planeringen av transportsystemet för samtliga fyra trafikslag och ansvarig för förvaltning av den statliga infrastrukturen för vägar och järnvägar. Nytt från 2019 är att Trafikverket också får ansvara för genomförande av infrastrukturprojekt i farleder, slussar och kanaler, efter överenskommelse med Sjöfartsverket.

Transportsektorns klimatmål 2030

Transportsektorns klimatmål innebär att utsläppen ska minska med 70 procent till år 2030, jämfört med år 2010. Sektorn står idag för ungefär en tredjedel av de totala utsläppen i Sverige. Utsläppen domineras av inrikes transporter på väg och vi behöver använda det transportsystem vi har på ett effektivare sätt.  För att nå klimatmålet måste utsläppen minska betydligt snabbare än med de två procent per år som är den nuvarande takten.