Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Bro.

E18 Hjulsta – Kista. Foto: Kenneth Hellman.

Ny ASEK-rapport med ekonomiska kalkylvärden

Nu är den nya versionen av ASEK-rapporten publicerad, det vill säga Trafikverkets rapport som redovisar ekonomiska kalkylvärden och används i Trafikverkets samhällsekonomiska analyser.

De viktigaste nyheterna i ASEK-rapporten är att:

  • Utsläpp av koldioxid och luftföroreningar får helt nya kalkylvärden.
  • Singelolyckor med cykel med svåra skador eller dödsfall får ny värdering.
  • Kostnaderna för persontrafik med tåg har genomgått en översyn som innebär en uppdatering av både framtida tågtyper och kostnader förtrafikering.
  • Övriga kostnader har uppdaterats schablonmässigt från nuvarande 2014 till 2017 års prisnivå, som är det nya basåret för priser.

Värderingen av kostnad för klimatutsläpp höjs

Höjningen kommer bidra till att de samhällsekonomiska kalkylernas resultat förbättras för infrastrukturprojekt som bidrar till minskade utsläpp och försämras för infrastrukturprojekt som bidrar till ökade utsläpp.

Den nya värderingen av utsläpp av koldioxid är högre än tidigare. Det bli en ökning från cirka 1,7 till 7 kronor per kilo.

Den nya värderingen av luftföroreningar innebär att vi får en tydlig åtskillnad mellan kostnader för hälsoeffekter och kostnader för andra konsekvenser, till exempel för nedsmutsning av byggnader och övergödning av hav och sjöar.

Kostnaden för hälsoeffekter av små avgaspartiklar har vi värderat redan tidigare. Men nu har vi dessutom en värdering av kostnaden för hälsoeffekter av grövre slitagepartiklar från vägtrafik.

Den samhällsekonomiska kostnaden för en singelolycka med cykel med svåra skador är cirka 3,7 miljoner kronor.