Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Åhörare i en föreläsningssal.

Pilot bakom branschgemensam operativ utbildning

I höst kommer för första gången både Trafikverkets och järnvägsföretagens operativa personal bjudas in till en branschgemensam utbildning. Satsningen har gjorts möjligt genom en pilot inom ramen för branschsamarbetet TTT, Tillsammans för tåg i tid.

Stefan Björkqvist, Chef Nationell Operativ ledning, har varit med i arbetet från start och ser fram emot utbildningen.

– Vi har höga förhoppningar på den branschgemensamma utbildningen och är övertygande om att det stärker oss i våra arbetssätt. För vi vet att utmaningarna inom störningshantering påverkar oss alla, och att vi är beroende av varandras kunskap för att skapa bra och hållbara lösningar, säger Stefan.

Behovet har uppmärksammats under tidigare utbildningar med Trafikverkets Operativa Ledning, där deltagarna har återkopplat att de gärna ser att järnvägsföretagen också vore med. Samma synpunkt har förts fram vid utbildningar ute på järnvägsföretagen, med argumentet att de operativa rollerna är så beroende av varandra att det blir svårt att få en god helhetsbild utan Trafikverkets deltagande.

Gemensamt ansvar sprida kunskap

Britt-Marie Olsson från TTT:s exekutiva ledning instämmer i att behovet finns och att branschen behöver ta ett gemensamt ansvar för att sprida kunskap. Hon säger att:

– Vi har alla en vilja och ett ansvar för att tågtrafiken ska flyta så bra som möjligt, och vi har mycket att vinna på att dela och berätta om våra olika arbetssätt i den gemensamma hanteringen. För när vi jobbar effektivt tillsammans skapar vi bättre förutsättningar för våra kunder i vardagen.

Konceptet med branschgemensamma utbildningar drivs i år som en pilot inom forumet TTT, Tillsammans för Tåg i Tid. Piloten gör det möjligt för branschen att ta ett gemensamt ansvar för att utbildningsmaterial tas fram och att utbildningen genomförs. Arbetet drivs i samverkan mellan flera olika järnvägsföretag och roller från Trafikverkets Operativa Ledning. Målbilden är att utbildningen under flera år framåt blir en naturlig del i hur branschen tillsammans förbättrar störningshanteringen. 

Från Trafikverket kommer samtliga 250 personer från den operativa ledningen att delta. Från järnvägsföretagen kommer liknande roller delta, med god representation från både gods- och resenärstrafik. Utbildningen sker under fyra tillfällen i höst, vecka 40-43.