Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Flygplan som håller på att lastas, kvällsbild.

Jönköping, en av de flygplatser som föreslås ingå i systemet med beredskapsflygplatser. Foto: Kerstin Ericsson

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Trafikverket föreslår fler beredskapsflygplatser

Trafikverkets översyn visar att nuvarande beredskapsflygplatser är viktiga, men att de inte räcker för att svara upp emot samhällets behov, på en acceptabel nivå.

Den 19 december 2019 fick Trafikverket i uppdrag av regeringen att göra en översyn av de svenska beredskapsflygplatserna. Översynen syftar till att säkerställa beredskap för att samhällsviktiga lufttransporter ska kunna utföras oavsett tid på dygnet. Utredningen ska bedöma det nuvarande systemets effektivitet, funktionalitet och ändamålsenlighet samt ge förslag till ev förändringar. Uppdraget ska lämnas till departementet senast den 15 juni 2020.

Trafikverket utgår i sitt förslag från behoven från de som utför de samhällsviktiga lufttransporterna. Sjukvården är den i särklass största användaren, men även Sjöfartsverket, Polisen, Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap m.fl. använder flygplatser dygnet runt.

Utökning med nio flygplatser

De nuvarande tio flygplatserna bör utökas med ytterligare minst nio flygplatser.  Den bemanning beredskapsflygplatserna får ersättning för i dag är för liten för att säkra tillgängligheten. Trafikverket föreslår en ersättning som möjliggör utökad bemanning, differentiering utifrån snömängd och högre schablonlön för personal i beredskap. Med Trafikverkets förslag behöver anslaget för att teckna avtal med beredskapsflygplatser öka från dagens 9,5 Mkr till ca 50 Mkr per år.

Trafikverket föreslår att följande flygplatser lyfts fram i ett nytt system:

 • Gällivare
 • Luleå
 • Umeå
 • Åre – Östersund
 • Sundsvall – Timrå
 • Arlanda
 • Landvetter
 • Visby
 • Ronneby
 • Malmö
 • Jönköping, ny
 • Karlstad, ny
 • Kiruna, ny
 • Linköping, ny
 • Lycksele, ny
 • Mora, ny
 • Skavsta, ny
 • Uppsala, ny
 • Örebro, ny