Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Regeringen tillskjuter extra medel till underhållsåtgärder

Risker, ändrade förutsättningar och minskade intäkter på grund av bland annat coronapanepidemin gör att Trafikverket i dialog med regeringen har uttryckt behov av utökade medel, samt redovisat möjligheter till att utföra fler arbeten.

Trafikverket får efter riksdagsbeslut i juni 2020 ökade medel för vidmakthållande: 720 miljoner kronor för järnvägsunderhåll och 300 miljoner kronor för vägunderhåll. Därmed kommer Trafikverket att kunna genomföra både planerade och fler åtgärder, samtidigt som sysselsättningen i branschen upprätthålls. 

Framdriften i järnvägsupprustningen säkras

De ökande ramarna i nuvarande nationell plan har gjort att Trafikverket kan byta ut sliten järnvägsanläggning i ökad takt. Regeringens tillskott av medel möjliggör en fortsatt god framdrift och genomförandet av en omfattande underhållsplan för 2020. Det innebär till exempel ett förstärkt underhåll i spårväxlar, slipersbyten, och siktröjning i plankorsningar. Bland annat sker två stora spårbyten Älmhult-Olofström och Borås-Hillared.

Fler arbeten planeras in på landsbygdsvägar

Det finns fortsatt stora och ökande underhållsbehov på vägarna. Med de tillskjutna medlen kan Trafikverket bland annat genomföra åtgärder för att återställa vägtrummor, samt förbättra vägytans standard på flera platser över hela landet. Åtgärderna kommer att utföras på landsbygden i samtliga underhållsdistrikt.

Utökade underhållsåtgärder hanteras inom redan ingångna kontrakt

Trafikverket har löpande dialog med entreprenörerna på väg- och järnvägssidan. Bland annat dessa dialoger ligger till grund vid planeringen av åtgärder. Utökade underhållsåtgärder hanteras till största del inom redan ingångna kontrakt.

Fakta:

Planerad verksamhetsvolym för underhållsverksamhet 2020 är cirka 8,5 miljarder kronor på järnväg 9 miljarder på väg.