Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Tunnelunderhållsarbete från en arbetsvagn
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Trafikverket redovisar regeringsuppdrag långsiktig underhållsplan järnväg

Trafikverket fick i november 2019 uppdrag från regeringen att upprätta en långsiktig underhållsplan för genomförande av järnvägsunderhåll. Trafikverket redovisar nu uppdraget.

Arbetet med uppdraget har projektletts av enhetschef Marielle Svan och har genomförts i en tvärfunktionell arbetsgrupp.

− Trafikverkets redovisning utgår från existerande underhållsplan som omfattar järnvägs- och vägunderhåll, och genomförandeplan som omfattar trafikslagsövergripande investerings- och underhållsåtgärder, säger Sven Ödeen, chef för järnvägsunderhåll på Trafikverket.

Underhållsplaneringen har genomgått ett omfattande utvecklingsarbete

Underhållsplanering på järnvägen är ett område som varit i fokus under många år och ha resulterat i ett omfattande utvecklingsarbete.

− Även om det finns mycket kvar att göra börjar vi se resultat av det arbetet, säger Sven Ödeen.

Anslagen inom området ökar under kommande år, vilket gör att det förebyggande underhållet genom reinvesteringar också ökar.

− Och en förutsättning för en bra underhållsplanering är god framförhållning och stabila ramar, säger Sven Ödeen.

Samverkan visar möjliga förbättringsåtgärder

En viktig del av regeringsuppdraget har varit att samverka med berörda järnvägsaktörer.

− I arbetet med uppdraget har det framkommit att aktörerna tycker att samarbetet med Trafikverket i stora delar fungerar bra men att det finns förbättringsmöjligheter, säger Sven Ödeen.

Några av de identifierade förbättringsåtgärderna är att Trafikverket kommer att utveckla och koppla ihop de långsiktiga planerna, underhållsplanen och genomförandeplanen, så att de tydligare hänger ihop. 

− Och detta är ett arbete som vi redan har påbörjat, säger Sven Ödeen.

Det finns också behov att ökad kunskap om hur arbetet med underhållsplaneringen bedrivs, för att skapa ökad samsyn mellan parterna i planeringen. Trafikverket kommer också att fortsätta att utveckla samverkan med branschen inom ramen för befintliga forum. Ett område för vidareutveckling av underhållsplaneringen är att involvera entreprenörer i större utsträckning i den strategiska dialogen. Trafikverket har också påbörjat ett FoI-arbete där inriktningen är att involvera fler intressenter för att identifiera nya utvecklingsområden inom till exempel järnvägsteknik och underhållsplanering. 

Branschsynpunkterna kommer att analyseras vidare och tas om hand i Trafikverkets fortsatta arbete med underhållsplanering och i övrig verksamhet.