Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Zbee-fordonet utvecklat av Clean Motion. Foto Clean Motion

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Godsleverans med självkörande fordon den sista milen

Till 2030 väntas efterfrågan på hemleveranser öka med 80 procent. Trafikverket nyttjar de senaste framstegen inom elektrifiering och automation för att bidra i utvecklingen av ett självkörande elfordon, anpassat för sista-milen-leveranser.

Satsningen ryms inom FoI-projektet Godsleverans under den sista milen med självkörande fordon, förkortat GLAD. Det övergripande målet för GLAD-projektet är att utveckla kunskap som påskyndar införandet av nya effektiva godsleveranser och bidrar till att uppfylla målen i Agenda 2030.

Hamid Zarghampour, Trafikverket. 

Det är angeläget för Trafikverket att adressera dessa frågor som annars kan skapa stora utmaningar för vårt transportsystem. Vi behöver effektiva och innovativa åtgärder.

– Små eldrivna, självkörande leveransfordon kan vara en del av lösningen för att, på ett hållbart sätt, transformera godstransporterna under de sista kilometrarna, säger Hamid Zarghampour, Trafikverket.

Verklighetstrogna användartester

Projektet ska studera helheten, från teknik och interaktionen människa-maskin, till affärsmodeller och krav på den digitala och fysiska infrastrukturen.

För att möjliggöra verklighetstrogna användartester kommer projektet att utveckla en variant av elfordonet Zbee, till att vara självkörande och anpassad för leveranser.

– GLAD-projektet kommer att ge unik kunskap till industrin, infrastrukturhållare, myndigheter och forskarvärlden och därigenom stärka svensk internationell konkurrenskraft, menar Hamid.

Fakta

Forskningsfrågorna i GLAD-projektet är:

  • Vilken funktion väntas ADV (Autonomous Driving Vehicle) fylla i transportkedjan i Sverige och vilka scenarier har mest potential? Hur kommer affärsmodeller, skatter, policy och incitament att behöva utvecklas?
  • Vad kännetecknar interaktioner med ADV, och vad krävs för att skapa effektiva, säkra och attraktiva godsleveranser? Vilka krav ställs på den digitala och fysiska infrastrukturen?
  • Vilka metoder är lämpliga för utvärdering ADV med avseende på säkerhet, effektivitet och upplevelse?

Testfordonet utvecklas av Clean Motion tillsammans med Aptiv, Combitech, Högskolan i Halmstad och RISE Research Institutes of Sweden.

Projektet pågår från juni 2020 till och med september 2022.