Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Stationsklocka och informationstavla med tåginformation

Järnvägsbranschen utökar samarbetet – för en bättre trafikinformation

För att förbättra trafikinformationen och öka nöjdheten hos resenärer och godstransportköpare har järnvägsbranschen inlett ett nytt samarbete. Arbetet leds av Trafikverket.

I början av året beslutade styrelsen i Järnvägsbranschens samverkansforum, JBS, att starta ett nytt prioriterat initiativ med fokus på trafik- och resenärsinformation. Målet är att öka nöjdheten bland både resenärer och transportköpare, vilket väntas underlättas av gemensamma initiativ inom branschen. Trafikverket leder samarbetet där representanter ingår från bland annat SJ, Green Cargo, Svensk Kollektivtrafik, Samtrafiken och Jernhusen.  

– Att JBS gör en prioriterad satsning på trafikinformation är både glädjande och stimulerande. Genom att samlas i en branschgemensam gruppering kan vi prioritera och arbeta tillsammans. På så vis säkerställer vi att trafik- och resenärsinformationen blir ännu bättre, säger Ulrica Sörman på Trafikverket, som leder gruppens arbete. 

Det nya samarbetet kallas Utvecklingsgruppen för bättre trafik- och resenärsinformation, UBTR, och kommer att leda trafikinformationsutvecklingen i landet framöver. Det handlar om att genomföra branschövergripande förbättringar bland annat genom att ta reda på mer om behoven hos resenärer och transportköpare. Samtidigt ses hela kedjan över från det att en händelse uppstår till att trafikinformationen når ut.

– Vi ser redan att vi har samma bild av vad som behöver göras, av de utmaningar vi står inför, vilket gör mig säker på att vi kommer att åstadkomma många bra saker tillsammans inom samarbetet, säger Ulrica Sörman.

Första uppgiften är att kartlägga trafikinformationen vid förseningar. Syftet är att skapa en gemensam grund inför det fortsatta arbetet och att identifiera vilka förbättringar som behöver genomföras. Fler planerade initiativ under året är att:

  • Aktivt delta i Trafikverkets utveckling av avtalsvillkor i leveransen mellan järnvägsföretag, trafikorganisatörer och Trafikverket
  • Arbeta fram en ny resenärsundersökning tillsammans med Trafikverket
  • Skapa en motsvarande undersökning för gods
  • Fastställa branschgemensamma mål för området
  • Se över vilka begrepp som används i trafikinformationen till resenärer

Järnvägsbranschens samverkansforum, JBS, bildades av aktörer inom järnvägsbranschen i Sverige för att prioritera och driva på järnvägens förbättringsarbete. Sedan tidigare driver JBS punktlighetsinitiativet Tillsammans för Tåg i Tid, TTT, samt ett kompetensinitiativ.