Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Gång- och cykelväg intill en park med träd, två gående kvinnor i förgrunden.

Trafikverket – en aktiv part i samhällsplaneringen

Trafikverket har nu uppdaterat planerings- och kunskapsrapporten ”Transportsystemet i samhällsplaneringen”. Vår ambition är att vara en aktiv dialogpart.

Rapporten beskriver hur Trafikverket önskar att trafikplaneringen ska integreras i samhällsplaneringen och hur transportsystemets behov bör beaktas i arbetet med översiktsplaner, detaljplaner, bygglov och tillstånd enligt miljöbalken. I den nya versionen finns ett utökat avsnitt om planering för sjöfart.

Vår ambition är att vara en aktiv dialogpart, inte minst i samhällsplaneringens tidiga skeden, och kunskap inom respektive samhällsaktörs planeringsprocess lägger grunden för vårt gemensamma arbete.

Samverkan och samarbete är en förutsättning för att nå mål  såsom ökat bostadsbyggande och regional utveckling, men också för att klara utmaningar kopplade till klimatförändringar, segregation och omställning till fossilfrihet.