Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Viktor Finn i ett montage med bild av nätverkskontakter till dator.

TTT visar en artificiell väg mot verklig punktlighet

Även om punktligheten under 2020 varit bättre än någonsin tidigare har TTT gjort bedömningen att järnvägsbranschen kan ta ytterligare kliv mot en bättre punktlighet. Ett led i det arbetet är att komplettera en redan högst reell verktygslåda med AI.

När det gäller AI (artificiell intelligens) är mycket av det som sker inom den svenska järnvägsbranschen fortfarande på forskningsstadiet. Därför väcktes en idé före sommaren om att TTT (Tillsammans för tåg i tid) skulle kunna bjuda in till en dialog med olika aktörer inom området. Målet med inbjudan var att undersöka hur intresset såg ut hos de som arbetar med AI dagligdags – fanns ett sug för att tillämpa gjorda erfarenheter på järnvägsbranschen i allmänhet och punktlighetsfrågan i synnerhet?

– Vi är säkert många som stött på spännande exempel från såväl andra branscher som andra länders järnvägsverksamhet. Därför har frågan om hur AI kan bidra här i vår egen svenska järnvägsvardag triggat oss säger TTT:s programledare Viktor Finn, och fortsätter:

– Totalt var det ett drygt tjugotal företag som svarade på vårt upprop, vilket var ett bättre gensvar än vi faktiskt vågat hoppas på. Extra kul är att spännvidden var så stor, allt från multinationella storbolag till små startups och konsultbolag, alla villiga att leverera teknik, algoritmer och konsultstöd.

Möten med 22 leverantörer

Efter ett inledande uppstartsmöte den 31 augusti har en arbetsgrupp inom TTT haft enskilda möten med 22 olika leverantörer. Mötena har gjort att det inom TTT finns en tydlig bild över vad man kan bistå med i det fortsatta arbetet att koppla samman aktörer inom järnvägsbranschen med relevanta AI-leverantörer för att skapa förutsättningar för kommande AI-projekt. Det handlar om att:

  • Ta fram en branschgemensam beskrivning av behov och problem
  • Ta fram en översikt kring vilken data som finns
  • Sprida goda exempel hämtade från både vår egen värld och från omvärlden.

Möjliga tillämpningsområden för AI är till exempel bättre beslutsstödsystem och träffsäkrare prognosverktyg för både fordons- och anläggningsunderhåll. Inom TTT finns en förhoppning om att den kartläggning som nu görs ska inspirera till en ökad genomförandekraft för den här typen av punktlighetshöjande initiativ hos många aktörer i branschen.

Mycket att vinna på AI-tekniken

– TTT ska bidra till 95 procents punktlighet, detta behöver göras både genom konkreta piloter och projekt men även genom nytänkande och innovationer som exempelvis tillämpning av AI. Och efter att ha mött samtliga leverantörer och hört deras tankar om hur AI kan hjälpa oss att nå våra mål är jag helt övertygad om att vi har mycket att vinna på att ta till oss tekniken. Inte för teknikens egen skull, utan för att den är ett bra komplement till den verktygslåda vi redan har till vårt förfogande. För precis som för allt annat när det handlar om punktlighet är inte AI hela lösningen, men den kan definitivt vara en del av den avslutar Viktor Finn.

Vill du följa TTT:s satsning på AI? Gå in på vår AI-sida där det finns en FAQ och där kommande steg uppdateras fortlöpande. Se under länkar.