Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Illustration av trafikplats Kästa.

Välkommen på informationsträff om kommande upphandling för Väg 259 Tvärförbindelse Södertörn

I höst ska vi handla upp en konsult för framtagande av förfrågningsunderlag för trafikplats Kästa. Därför bjuder vi nu in till en digital informationsträff den 7 oktober.

Väg 259 Tvärförbindelse Södertörn är en ny väg som ska gå mellan E4/E20 vid Vårby backe till väg 73 vid trafikplats Jordbro i södra Stockholmsområdet. Vägen blir mötesfri och en fjärdedel av den kommer att gå i tunnlar. I vägplanen ingår också åtta trafikplatser.

karta_ts_750px.jpg

Vi ska nu handla upp en konsult för framtagande av förfrågningsunderlag för uppdrag TSK30 Trafikplats Kästa. Upphandlingen går ut under oktober/november 2020 med planerad projektstart våren 2021.

kasta_300px.jpg Trafikplats Kästa kommer att ansluta till lokalvägarna Katrinebergsvägen, Kästavägen och Glömstavägen, och inkluderar konstruktioner som broar, ledningskulvertar, pumpstationer och bullerskyddsskärmar. En gång- och cykelväg ska också anläggas längs med den nya vägsträckningen.

Produktion av trafikplats Kästa innebär ett antal tekniska utmaningar. Stora delar av marken består av lera och grundvattentrycknivåerna i området är höga. Vid produktion av anläggningen kan ett flertal geotekniska förstärkningsåtgärder och stödkonstruktioner krävas. Ytterligare nödvändiga moment under produktionen är ledningsomläggningar och omläggning av väg 259 Glömstavägen.

Välkommen på en informationsträff via Skype den 7 oktober, då vi berättar mer om den kommande konsultupphandlingen för Trafikplats Kästa.

Tid: 15:00–16:00

Plats: Skypeinbjudan – länk erhålles efter inskickad anmälan. 

Anmälan: Länk till anmälan, anmäl dig senast den 5 oktober.

Det finns möjlighet till enskilda samtal med beställaren via Skype. Meddela detta i din anmälan så kontaktar vi dig för att boka tid.

Frågor? Vänd dig till Anna Andersson, inköpsansvarig Tvärförbindelse Södertörn, anna.f.andersson@trafikverket.se

Väl mött!