Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Läget i inriktningsplaneringen oktober

Inriktningsplaneringen ska redovisas för regeringen den 30 oktober. Arbetet har nu gått in i slutfasen.

−Vi har i arbetat med underlagen till huvudrapporten fått inspel från myndigheter såsom Luftfartsverket och Sjöfartsverket, och fått ta del av expertmyndigheternas synpunkter kring våra analyser av styrmedel för att nå klimatmålet. Vi har via befintliga forum också fått inspel och haft en god dialog med de regionala länsplaneupprättarna, säger Anna Wildt-Persson, uppdragsledare för inriktningplaneringen.

Det var slutet av juni som Trafikverket fick i uppdrag att ta fram ett inriktningsunderlag inför den långsiktiga transportinfrastrukturplaneringen. Underlaget ska ligga till grund för regeringens infrastrukturproposition med förslag till ekonomiska ramar för möjliga åtgärder i transportinfrastrukturen för kommande planperiod.

Huvudrapporten publiceras först 30 oktober. Anna Wildt-Persson ser dock ett antal frågor som kommer att vara framträdande. Det handlar bland annat om de nämnda analyserna av kostnadseffektiva och hållbara styrmedel för att nå klimatmålet. Förslag till fördelningen av ekonomiska ramar är en annan. 

−Vi har ju sedan en tid tillbaka sett att underhållsbehoven är stora  och ökar på både väg och järnväg. Vi kommunicerade vid förra inriktningsplaneringen vikten av att vårda den anläggning vi har, och det kommer vi fortsatt att se, säger Anna Wildt-Persson.

Uppdraget ska redovisas senast den 30 oktober 2020. Trafikverket ska samtidigt remittera redovisningen till berörda remissinstanser. Remisstiden varar fram till 29 januari 2021.