Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Smidda tankar om ett godsstråk

I början av november samlades ett 30-tal deltagare för att på distans och digitalt slå sina kloka huvuden ihop kring en förbättrad punktlighet på godsstråket från Luleå till Mjölby. Initiativet kommer inte så överraskande från TTT.

Den som höll i denna den senaste av de tankesmedjor TTT har tagit initiativ till var Håkan Sjöström från Green Cargo. Håkan är en av fyra i TTT:s exekutiva ledning, och med tanke på var han kommer ifrån är det inte så konstigt att han brinner lite extra för godsfrågorna.

Håkan Sjöström, varför behövs en tankesmedja om godsstråket?

–När vi genomfört tankesmedjor tidigare har fokus till stor del varit persontågstrafik. Både regional och interregional persontrafik blir lätt utgångspunkten för problembeskrivningar när man pratar om punktlighet. När vi nu valde en viktig pulsåder för den svenska godstrafiken ville vi uppmärksamma de specifika frågor godstrafiken har att brottas med, både på det här stråket men också generellt.

Så vilka är utmaningarna för att nå en högre punktlighet?

Håkan Sjöström 

–Självklart finns det inte en (1) problembild för hela denna över 100 mil långa sträcka, så vi diskuterade både olika geografiska delar och de gemensamma systematiska utmaningar som finns. En viktig lärdom som till exempel gjordes är att vi inte har tillräckligt bra koll på problematiken med tidiga godståg. Flera diskussioner på mötet utmynnade också i behovet av ett omtag i orsakskodning, inte minst av tidiga tåg och tidiga tågs störningar. Men att vi även behöver jobba betydligt mer med att motivera våra medarbetare att koda avvikelser mer detaljerat och korrekt.

–En annan viktig faktor som vi redan jobbar med och som fick stor uppmärksamhet på tankesmedjan är den låga kanalpunktligheten vi har på det här stråket. Det läggs enormt mycket tankemöda och energi på att detaljplanera tågplanen på minutnivå. Men endast 15 procent av godstågen följer planen i sin kanal, och den absoluta huvuddelen går alltså för tidigt. Det innebär att nästan all operativ ledning av trafiken sker ad hoc och inte enligt den optimerade plan som tagits fram.

Vad hade du förhoppningar inför tankesmedjan, och infriades dom?

–Vi hade en väldigt bra och bred uppslutning med kompetenta deltagare, så jag hade stora förväntningar på resultatet. Samtidigt var jag lite orolig för att vi greppade över ett för stort område, vilket en del av för-analysarbetet inom TTT antydde. Men sammantaget är jag väldigt nöjd med utkomsten av mötet. Och det var väldigt konstruktiva resonemang under grupparbetena.

Vad var enligt din mening det viktigaste som kom fram?

–Förutom en del rena infrastrukturfrågor så var en väldigt viktig och grundläggande fråga att vi behöver bli bättre på att samla branschen kring mer kvalificerade grundorsaksanalyser. Det gäller att komma bortom ren sifferexercis och bottna i vad som faktiskt ligger bakom vissa uppenbara problemen. Det är ingen ny fråga, men det blev väldigt tydligt när vi diskuterade i grupperna.

Vad blir nästa steg, och sker det då inom ramen för TTT eller ”hemma” hos respektive part?

–Vi har efter mötet tagit fram en åtgärdslista som kommer att tas vidare stegvis i flera sammanhang, både inom TTT och bilateralt framförallt med Trafikverket. Jag vill nu se att många ges möjlighet att ta del av och engagera sig i kommande åtgärder. Är det någon som tycker det låter intressant så är dörren öppen för den som vill engagera sig, antingen i befintliga eller i kommande forum där frågorna nu ska drivas vidare. Det kan då handla om både etablerade samarbeten och helt nya projekt och arbetsgrupper.

Vad vill du skicka med till läsarna?

–En punktlig godstrafik är avgörande både för sin egen framtid och för näringslivets behov av hållbara transporter, men också som en del av det gemensamma järnvägssystemet. Så det här jobbet är angeläget för alla parter som har intressen i den svenska järnvägen. Och vi gör det bäst när vi gör det tillsammans!