Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Tåg närmar sig obevakad plankorsning. En stig upp till spåret i förgrunden.
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Innovationsupphandling för att öka säkerheten vid oskyddade plankorsningar

Trafikverket genomför en innovationsupphandling för att stimulera utvecklingen av nya säkerhetslösningar för att varna trafikanter för tåg vid oskyddade plankorsningar.

För att öka säkerheten vid plankorsningar bygger vi om, förbättrar sikten och slopar korsningar. Men vi vill göra mer. Genom en innovationsupphandling bjuder Trafikverket in externa aktörer att komma med förslag på nya smarta och snabba säkerhetslösningar. I första hand söker vi alternativ till fysiska skyddsanordningar.

Målet är att minst ett förslag via idébeskrivning och prototyp ska kunna demonstreras för att sedan testas och utvärderas i inledningen av 2022. Projektet ingår i Trafikverkets forskningsportfölj och vi kan ge ekonomiskt stöd till de förslag vi väljer att gå vidare med. De aktörer som tar fram prototyper fortsätter sedan att utveckla sina lösningar till färdiga produkter som kan säljas på den öppna marknaden.

– Vi vill nå marknadsaktörer både inom och utanför järnvägsbranschen samt akademin och andra som har förslag till lösningar för att öka säkerheten för trafikanter. Det här är en del av Trafikverkets ökade satsning på att förbättra säkerheten vid oskyddade plankorsningar, säger Torbjörn Biding, utredare på Trafikverket.

I järnvägssystemet finns cirka 3 500 oskyddade plankorsningar. Plankorsningsolyckor är framför allt ett problem bland gående inom tätort och fordon utanför tätort där plankorsningar saknar aktiva skyddsanordningar med bommar eller ljud- och ljussignaler.

Alla ska komma fram tryggt

Trafikverket skyndar på åtgärder som ökar säkerheten vid plankorsningar. Vi har identifierat och prioriterat plankorsningar som har förhöjd olycksrisk och tar fram åtgärdsförslag. Planerade åtgärder redovisas löpande på vår webbplats. Utöver att vi genomför åtgärder på enskilda plankorsningar över hela landet förbättrar vi säkerheten i samband med att vi rustar upp hela järnvägsstråk. Vi satsar även på utökad siktröjning vid obevakade plankorsningar. Satsningen möjliggörs genom omfördelning av medel inom ramen för nationell plan 2018–2029.

Mer information om upphandlingen

Vi välkomnar anbud till och med den 12 februari 2021. Mer information finns i upphandlingssystemet på Trafikverkets webbplats, sidan Aktuella upphandlingar. Se länkar nedan.

Fakta innovationsupphandlingar

Innovationsupphandlingar främjar utvecklingen av nya lösningar och är en metod för att få fram ett kunskapsunderlag för kommersiell upphandlingsfas.

Trafikverket driver och finansierar forskning och innovation i syfte att bygga ny kunskap och utveckla nya lösningar för ett hållbart och tillgängligt Sverige. Vi upphandlar och beställer produkter, tjänster och entreprenader för cirka 40 miljarder kronor per år för att utveckla och förvalta transportsystemet för väg- och järnvägstrafik.