Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Flygbild på tåg som passerar genom naturmark.
Denna nyhet är äldre än 6 månader

MPK effektiviserar planeringen av kapacitet på järnvägen

Nu går projekt MPK (Marknadsanpassad planering av kapacitet) in i en införandefas. Effektivare arbetssätt, förbättrade processer och digitala lösningar tas i bruk till tågplan 2023.

Ett av Trafikverkets uppdrag är att tillhandahålla transparent och konkurrensneutral kapacitet i järnvägsnätet för att få största möjliga samhällsnytta. Spårkapaciteten är idag begränsad och efterfrågan är i vissa fall större än tillgången. För att effektivisera och utnyttja kapaciteten genomför Trafikverket tillsammans med järnvägsbranschen ett förändringsarbete för att använda järnvägen smartare.

Etappvis införande

Nu går arbetet in i en införandefas där den första etappen kommer att ske under 2021. Det innebär att delar av den nya IT-lösningen tas i bruk. Banarbetsplanen för T23 kommer att registreras från våren i det nya planeringssystemet TPS (Train Plan System) parallellt med planering i det gamla systemet. Under hösten 2021 kommer TPS att användas för att klargöra förutsättningarna inför tågplaneansökan.

Den andra etappen kommer att ske under våren 2022 och innebär att nuvarande IT-lösningar och processer fasas ut och ersätts med nya system och processer för tidig planering av T24 och långtidsplanering av T23. I den här etappen tas också den nya kapacitetsportalen i bruk.

Den tredje etappen genomförs under hösten 2022. Den fortsatta hanteringen av T23 under innevarande tågplan kommer att ske i de nya systemen och med de nya processerna. Det gäller banarbeten, tåg och övriga tjänster.

Introduktion till MPK

Nedan kan du se filmen ”Introduktion MPK”. Den vänder sig till dig som är berörd av kapacitetsplanering på järnväg men också till dig som är nyfiken på ett av våra stora verksamhetsutvecklingsprojekt