Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

En man och en kvinna som presenterar i en digital sändning

Regional dialog i Mitt inför ny nationell transportplan

Den 4 juni anordnade Trafikverket Region Mitt ett digitalt dialogmöte om revideringen av nästa nationella plan för transportsystemet. Det blev ett tillfälle att belysa och samlas kring utmaningarna och möjligheterna inför nästa planperiod 2022-2033.

För att nå målen om ett transportsystem där alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt krävs samverkan.

- Vi är många som är med och påverkar framtidens resor och transporter. Då är det viktigt att höra respektive aktörs syn på brister och behov för att kunna göra prioriteringar som leder i rätt riktning och som håller i längden, säger Catherine Kotake, regional direktör på Trafikverket Region Mitt.

Utöver talare från Trafikverket medverkade även representanter för regionerna (Dalarna, Gävleborg, Västernorrland och Jämtland Härjedalen), Botniska korridoren, Nya Ostkustbanan AB, Mellansvenska handelskammaren och Handelskammaren Mittsverige. Även kommuner och intresseorganisationer fanns med bland de nästan 100 deltagarna. Under dagen fanns även möjlighet att ställa frågor.

- Det är roligt att se engagemanget som finns för de frågor vi arbetar med. Det handlar om alltifrån hur vi ska klara av det framtida underhållet av våra vägar till hur vi tar nästa steg i arbetet mot fossilfrihet och hållbarhet, med fokus på transporteffektivitet och funktionell infrastruktur, säger Catherine Kotake.

I april presenterade regeringen sin infrastrukturproposition med ekonomiska ramar för en kommande nationell plan. Nästa steg är att riksdagen beslutar om propositionen. Strax därefter förväntas Trafikverket få ett uppdrag av regeringen att ta fram ett förslag till ny nationell plan.  

När Trafikverket redovisar planförslaget går det samtidigt ut på extern remiss, då olika aktörer ges möjlighet att lämna synpunkter till regeringen. Det är även regeringen som slutligen fastställer innehållet i planen.

Läs mer om vad en nationell plan är genom att klicka här