Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

En kvinna som presenterar i en digital sändning

Regional dialog i Nord inför ny nationell transportplan

Den 9 juni anordnade Trafikverket Region Nord ett digitalt dialogmöte om revideringen av nästa nationella plan för transportsystemet. Det blev ett tillfälle att belysa och samlas kring utmaningarna och möjligheterna inför nästa planperiod 2022-2033.

För att nå målen om ett transportsystem där alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt krävs samverkan.

- Vi är många som är med och påverkar framtidens resor och transporter. Då är det viktigt att höra respektive aktörs syn på brister och behov för att kunna göra prioriteringar som leder i rätt riktning och som håller i längden, säger Helena Eriksson, regional direktör på Trafikverket Region Nord.

Omkring 100 deltagare var med och lyssnade och ställde frågor till talare från Trafikverket och blad andra representanter för regionerna Norrbotten och Västerbotten, Botniska korridoren, Norrbotniabanan AB,  handelskammare i Västerbotten och Norrbotten.  Representanter från norska Statens Vegvesen och finska ELY Lapland deltog också.

- Många kloka inspel kom fram under dagen. Det som framhävdes mest var att det är verkligen hög tid att  vända upp och ner på Sverigekartan! Näringslivet satsar mer än 1000 miljarder på industrietableringar i norra Sverige, Trafikverket måste möta näringslivets transportbehov och det måste gå snabbt. Den gröna omställningen inom industrin är en av Sveriges största bidrag i klimatfrågan men det förutsätter en robust och kapacitetsstark infrastruktur, och i det ingår att färdigställa Norrbotniabanan och att bygga dubbelspår på delar av Malmbanan, summerar Helena Eriksson.

I april presenterade regeringen sin infrastrukturproposition med ekonomiska ramar för en kommande nationell plan. Nästa steg är att riksdagen beslutar om propositionen. Strax därefter förväntas Trafikverket få ett uppdrag av regeringen att ta fram ett förslag till ny nationell plan.  

När Trafikverket redovisar planförslaget går det samtidigt ut på extern remiss, då olika aktörer ges möjlighet att lämna synpunkter till regeringen. Det är även regeringen som slutligen fastställer innehållet i planen.

Läs mer om vad en nationell plan är genom att klicka här