Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Person som lastar in en kartong i skuffen på en självkörande bil.

Test med fotgängare och självkörande fordon på hustak

Som en del i forskningsprojektet GLAD har tester med fotgängare och självkörande fordon genomförts på taket till köpcentret Nordstan i Göteborg. Syftet är att ta reda på hur fotgängare interagerar och upplever små, eldrivna, självkörande leveransfordon.

Porträttbild på Hamid.
Hamid Zarghampour, strateg på Trafikverket. 

Satsningen ryms inom FoI-projektet Godsleverans under den sista milen, förkortat GLAD. Det övergripande målet för GLAD-projektet är att utveckla kunskap som påskyndar införandet av nya effektiva godsleveranser och bidrar till att uppfylla målen i Agenda 2030.

– Små eldrivna, självkörande leveransfordon kan vara en del av lösningen för att, på ett hållbart sätt, transformera godstransporterna under de sista kilometrarna, säger Hamid Zarghampour, strateg Trafikverket.

Under testet fick varje fotgängare uppleva olika trafiksituationer och göra en tolkning av fordonets avsikt i de givna situationerna. Fordonets körbeteende har designats att på olika sätt kommunicera sin avsikt som exempelvis att ge företräde till en fotgängare. Studien pågick i två dagar och involverade studiedeltagare från allmänheten.

– GLAD-projektet kommer att ge unik kunskap till industrin, infrastrukturhållare, myndigheter och forskarvärlden, vilket är för oss på Trafikverket viktigt att stödja, konstaterar Hamid. 

Självkörande fordon som kommunicerar sin avsikt

Det finns dock utmaningar då rörelsemönster kan tolkas på olika sätt i olika situationer så ytterligare tester och vidare forskning behövs. Projektet pågår fram till oktober 2022. Forskningsprojektet GLAD studerar helheten, från teknik och interaktionen människa-maskin, till affärsmodeller och krav på den digitala och fysiska infrastrukturen.

– Ett självkörande fordon som på ett tydligt sätt kommunicerar sin avsikt väntas bli mer pålitligt och lättare att acceptera i samhället, säger Azra Habibovic, seniorforskare på RISE.

Självkörande bil som stannat precis framför en fotgängare som tittar på den.
Test på hustak med fotgängare och små, eldrivna, självkörande fordon. 

Projektet finansieras av Trafikverkets forsknings- och innovationsportfölj Strategiska Initiativ och leds av RISE Research Institutes of Sweden med Aptiv, Clean Motion, Combitech och Högskolan i Halmstad som partners. Projektet pågår från juni 2020 till och med september 2022.