Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Staplade containrar.

Järnvägen är ett alternativ – tillsammans med andra trafikslag

Kan lastbilen gå som tåget? Är järnvägen bättre än sitt rykte och är branschen redo för en grön omställning? Det var några av de frågor som diskuterades i det samtal som genomfördes under rubriken – Konkurrenskraftiga godstransporter på järnväg.

För andra året i rad genomfördes ett webbsamtal om godstransporter på järnväg. Trafikslaget har en viktig funktion för många transporter – och idag går stora volymer gods genom landet just med järnväg. Mycket av vägnätet avlastas av att stål, timmer, dagligvaror och annat gods körs på järnväg genom landet. Det finns dock möjlighet för järnvägen att ta hand om ännu mer gods och avsikten med samtalet är att lyfta fram och få fler aktörer att se järnvägens möjligheter att bidra till effektiva transporter.

Utöver företrädare för järnvägsbranschen medverkade logistikföretagen Bring och DB Schenker i samtalen.  För båda dessa företag är järnvägen en viktig del i de transporttjänster de erbjuder och de fick den tillspetsade frågan om järnvägen kan gå som tåget?

Goran Andreassen, Bring säger bland annat att intermodala transporter är en stor och växande del av deras transporter och framhåller vikten av samspel mellan transportslagen

Dan Widén,  DB Schenker pekar på att det precis som i alla transporter krävs vissa volymer för att nå lönsamhet i transporter och att de hjälper sina kunder att analysera deras flöden och att hitta effektiva transportlösningar.

– Det kan vara allt från att någon kör en eller två vagnar i veckan som kan gå via järnväg och slutligen distribueras med hjälp av lastbil, säger Dan.

Båda menar att många företag har goda möjligheter att transportera sitt gods med järnväg, men det krävs ibland en förändring i varuägarnas mind set och öppenhet att justera lite i de egna strukturerna.

– Då kan vi enkelt hitta lösningar, understryker båda. Vi kan se att när vi kommer i dialog med kunderna så är just in time inte riktigt lika viktigt och man kan addera järnvägen som ett tänkbart transportslag.

Webbsändningen

För att ta del av webbsändningen, se länkar.