Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Vanliga bilars halkvarning ger bättre koll på vinterväghållningen

En modern bil lagrar mängder av data utan förarens vetskap. Bilen vet en hel del om väglaget till exempel, så kallad friktionsdata. Detta tas fasta på i ett stort utvärderingsprojekt där Trafikverket handlat upp tre olika kommersiella aktörer.

Sedan ett tiotal år tillbaka drivs utvecklingsprojekt på Trafikverket i syfte att få en mer heltäckande information om vinterväglaget på hela det statliga vägnätet. Tanken är att använda digital information som redan finns lagrad i moderna bilars it-system. Informationen används för att kontrollera entreprenadkontraktens utförande och samtidigt stärka branschens förmåga att förutsäga, förebygga och avhjälpa halt väglag. I projektet "Inhämtning och leverans av friktionsdata digitalt för vinterväghållning" testas nu tekniken.

Under de senaste åren har fordonsteknik utvecklats som mäter friktion mellan däck och vägyta.

– Moderna bilar är rullande stordatorer med enorma mängder data. Vi samordnar bilarnas friktionsdata med annan information från våra egna system i denna upphandling. Vi följer och analyserar resultatet av dessa tester med stort intresse, säger Anders Asp som är projektledare på Trafikverket.

Tre kommersiella aktörer presenterade vid upphandlingen tre olika tekniska lösningar.

Tester rullar igång i december

Från och med december rullar tester igång i sju driftområden under två eller eventuellt tre vintersäsonger. Vägsträckor mellan Västerås och Enköping samt kring Göteborg och Stockholm omfattas bland annat av testerna.
Resultatet utvärderas och därefter tas beslut om en fortsättning. Trafikverket är bundet av Lagen om offentlig upphandling (LOU) och planerar i framtiden upphandla inhämtning och leverans av friktionsdata digitalt för vinterväghållning över hela det statliga vägnätet.

– För Trafikverket är syftet i första hand mer effektiv uppföljning av kontraktskrav för våra entreprenörer av vinterväghållning. Men digitala vägdata kommer också vara intressanta för andra aktörer såsom fordonstillverkare, entreprenörer eller företag som utvecklar och säljer informationstjänster via internet, säger Anders Asp.

Effekter på säkerhet, framkomlighet och miljö

Så kallad digital vinterväglagsinformation hämtas från flera datakällor: friktionsdata från fordon, data från Trafikverkets nationella vägvädersinformationssystem (VViS) samt klimatkartläggning. Informationen sammanvägs, kopplas genom olika positioneringssystem till specifika vägsträckor och blir sedan prognoser för väglag och väglagsförändringar. Olika aktörer får ett bättre underlag för att fatta snabbare och mer korrekta beslut.

Prognoserna skulle kunna nyttjas av entreprenörens beredskapshavare som baserat på utförligare och mer exakt information om väglaget kan fatta mer precisionsbaserade beslut av vinterväghållningsåtgärder. Detta ökar i sin tur framkomligheten och trafiksäkerheten samt bidrar till minskad miljöpåverkan. Informationen kan även i framtiden nyttjas av trafikanter för att anpassa hastigheten efter aktuellt väglag.